Przeszukaj FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Źródła danych

0/0

0

Obiekty w FBC o otwartym dostępie

0/0

0

Łączna liczba obiektów dostępnych poprzez portal FBC

0/0

0

Obiekty o ograniczonym dostępie

Lista źródeł danych

Mapa źródeł danych

Statystyki

Moduł analityczny

Lista źródeł danych

  • Legenda:
  • Statystyki  Statystyki zbiorów źródła danych
  • Strona główna  Strona główna źródła danych
#Nazwa źródłaOpcjeLiczba
obiektów
KoordynatorMiastoOn-line od
. Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych Strona główna --- Muzeum i Instytut Zoologii PAN Warszawa 2011-07-01
. Tarnobrzeska Biblioteka Cyfrowa Strona główna --- Miejska Biblioteka Publiczna im.dr.Michała Marczaka w Tarnobrzegu Tarnobrzeg 2011-11-11
. Akademicka Biblioteka Cyfrowa KRAKÓW Strona główna --- Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Kraków 2008-03-01
. Armarium. dominikańska biblioteka cyfrowa Strona główna --- Biblioteka Kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. Dominikanów w Krakowie Kraków 2011-04-01
. Baza Rozpraw Doktorskich Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Strona główna --- Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Siedlce 2012-04-01
. Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej Strona główna --- Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Warszawa
. Bałtycka Biblioteka Cyfrowa Strona główna --- Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku Słupsk 2008-11-01
. Bialska Biblioteka Cyfrowa Strona główna --- Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej Biała Podlaska 2010-10-01
. Bibliologiczna Biblioteka Cyfrowa Strona główna --- Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW Warszawa 2009-05-01
. Biblioteka Cyfrowa - Regionalia Ziemi Łódzkiej Strona główna --- Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi Łódź 2008-12-01
. Biblioteka Cyfrowa Diecezji Legnickiej Strona główna --- Biblioteka im. Jana Pawła II Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej Legnica 2012-07-09
. Biblioteka Cyfrowa Fundacji Ormiańskiej KZKO Strona główna --- Fundacja Ormiańska KZKO Warszawa 2009-12-31
. Biblioteka Cyfrowa Informatyki - BC PTI Strona główna --- Polskie Towarzystwo Informatyczne Warszawa 2016-02-11
. Biblioteka Cyfrowa Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Strona główna --- Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Katowice
. Biblioteka Cyfrowa Instytutu Geodezji i Kartografii Strona główna --- Instytut Geodezji i Kartografii Warszawa 2011-09-01
. Biblioteka Cyfrowa Instytutu Nafty i Gazu Strona główna --- Instutut Nafty i Gazu Kraków Kraków 2013-08-01
. Biblioteka Cyfrowa Instytutu Odlewnictwa Strona główna --- Instytut Odlewnictwa Kraków 2013-01-01
. Biblioteka Cyfrowa Instytutu Łączności Strona główna --- Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy Warszawa 2011-01-01
. Biblioteka Cyfrowa Katedry Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego Strona główna --- Katedra Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa 2008-10-04
. Biblioteka Cyfrowa KUL Strona główna --- Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Lublin 2011-06-27
. Biblioteka Cyfrowa Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego Strona główna --- Małopolskie Towarzystwo Genealogiczne Kraków 2007-01-01
. Biblioteka Cyfrowa ORE Strona główna --- Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2007-01-01
. Biblioteka Cyfrowa Ośrodka KARTA Strona główna --- Fundacja Ośrodka KARTA Warszawa 2009-12-01
. Biblioteka Cyfrowa Politechniki Koszalińskiej Strona główna --- Biblioteka Politechniki Koszalińskiej Koszalin 2011-09-21
. Biblioteka Cyfrowa Politechniki Lubelskiej Strona główna --- Biblioteka Politechniki Lubelskiej Lublin 2008-10-01
. Biblioteka Cyfrowa Politechniki Śląskiej Strona główna --- Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej w Gliwicach Gliwice 2008-09-01
. Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej Strona główna --- Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Warszawa 2006-05-01
. Biblioteka Cyfrowa Polskiego Instytutu Antropologii Strona główna --- Polski Instytut Antropologii Warszawa 2011-02-21
. Biblioteka Cyfrowa UMCS Strona główna --- Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej Lublin 2008-08-01
. Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Strona główna --- Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach Kielce 2014-10-01
. Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Śląskiego Strona główna --- Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2010-11-01
. Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Strona główna --- Biblioteka Uniwersytecka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Olsztyn 2009-02-01
. Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego Strona główna --- Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu Wrocław 2005-12-01
. Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Łódzkiego Strona główna --- Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego Łódź 2008-04-01
. Biblioteka Cyfrowa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie Strona główna --- Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie Lublin 2012-10-15
. Biblioteka Cyfrowa Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie Strona główna --- Biblioteka Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie Szczytno 2015-12-01
. Biblioteka Cyfrowa Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Strona główna --- Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Szczecin 2011-09-12
. Biblioteka Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej Strona główna --- Fundacja Ośrodka KARTA Warszawa 2012-01-01
. Biblioteka Humanistyczna Strona główna --- Stowarzyszenie "Nowa Humanistyka" Poznań 2011-01-09
. Biblioteka Kolekcji Prywatnych Strona główna --- Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją Toruń
. Biblioteka Multimedialna Teatru NN Strona główna --- Ośrodek 'Brama Grodzka - Teatr NN' Lublin 2010-09-01
. Biblioteka Otwartej Nauki Strona główna --- Centrum Cyfrowe Projekt: Polska Warszawa 2013-10-22
. Centralna Baza Judaików Strona główna --- Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN Warszawa 2015-01-01
. Chełmska Biblioteka Cyfrowa Strona główna --- Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie Chełm 2009-12-01
. Computer Science Journal Strona główna --- Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kraków 2011-03-10
. Cyfrowa Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu Strona główna --- Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu Sandomierz 2009-01-01
. Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych Polskich i Polski Dotyczących z XVI, XVII i XVIII Wieku Strona główna --- Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa 2010-01-25
. Cyfrowa Biblioteka Historii Medycyny Strona główna --- Katedra i Zakład Historii Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego Poznań 2016-02-19
. Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona Strona główna --- Biblioteka Narodowa Warszawa 2006-10-01
. Cyfrowa Ziemia Sieradzka Strona główna --- Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu Sieradz 2009-02-01
. Cyfrowe archiwum KK NSZZ Solidarność Strona główna --- Archiwum Komisji Krajowej NSZZ Gdańsk 2009-10-01
. Cyfrowe Muzeum Narodowe w Warszawie Strona główna --- Muzeum Narodowe w Warszawie Warszawa 2011-05-12
. Cyfrowy Dolny Śląsk Strona główna --- Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej - Książnica Karkonoska Jelenia Góra 2006-09-01
. Czytelnia kwartalnika "Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza" Strona główna --- Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy Józefów 2011-01-20
. Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa Strona główna --- Politechnika Wrocławska Wrocław 2004-11-01
. Dziennik Ustaw RP na Uchodźstwie Strona główna --- Muzeum Historii Polski Warszawa 2011-07-16
. e-biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego Strona główna --- Bibtioteka Uniwersytecka w Warszawie Warszawa 2007-11-01
. Elbląska Biblioteka Cyfrowa Strona główna --- Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida Elbląg 2008-10-01
. Gdańska Biblioteka Cyfrowa Strona główna --- Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku Gdańsk 2010-06-01
. ICM - DIR - Zasoby Polskie Strona główna --- Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW Warszawa 2007-05-01
. Inowrocławska Biblioteka Cyfrowa Strona główna --- Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza Inowrocław 2012-01-01
. Internetowa Biblioteka Wzornictwa Strona główna --- Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. Warszawa 2013-02-01
. Iławska Biblioteka Cyfrowa Strona główna --- Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie Iława 2009-09-01
. Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa Strona główna --- Biblioteka Jagiellońska Kraków 2010-07-19
. Kędzierzyńsko-Kozielska Biblioteka Cyfrowa Strona główna --- Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu Kędzierzyn-Koźle 2013-03-01
. Kolbuszowska Biblioteka Cyfrowa Strona główna --- Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej Kolbuszowa 2011-05-11
. Krośnieńska Biblioteka Cyfrowa Strona główna --- Krośnieńska Biblioteka Publiczna Krosno 2009-09-01
. Księgozbiór Wirtualny Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES Strona główna --- Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES Wrocław 2006-08-11
. Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa Strona główna --- Biblioteka Główna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Toruń 2005-09-01
. Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa Strona główna --- Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego Warszawa 2010-03-19
. Małopolska Biblioteka Cyfrowa Strona główna --- Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Kraków 2006-01-01
. Muzeum Leszno Strona główna --- Muzeum Okręgowe w Lesznie Leszno 2013-07-22
. Nowohucka Biblioteka Cyfrowa Strona główna --- Nowohucka Biblioteka Publiczna Kraków 2008-09-01
. Opolska Biblioteka Cyfrowa Strona główna --- Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu Opole 2010-05-05
. Otwórz książkę Strona główna --- Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW Warszawa 2009-05-01
. PAUart Katalog zbiorów artystycznych i naukowych Polskiej Akademii Umiejętności Strona główna --- Polska Akademia Umiejętności Kraków 2014
. Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa Strona główna --- Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie Kraków 2006-05-01
. Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa Strona główna --- Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów 2008-06-01
. Podlaska Biblioteka Cyfrowa Strona główna --- Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku Białystok 2006-11-01
. Polonijna Biblioteka Cyfrowa Strona główna --- Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa 2012-11-07
. Pomorska Biblioteka Cyfrowa Strona główna --- Politechnika Gdańska Gdańsk 2010-01-05
. Publiczne Archiwum Cyfrowe Agnieszki Osieckiej Strona główna --- Fundacja Okularnicy Warszawa 2009-06-01
. Płocka Biblioteka Cyfrowa Strona główna --- Towarzystwo Naukowe Płockie Płock 2012-09-01
. Radomska Biblioteka Cyfrowa Strona główna --- Miejska biblioteka publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu Radom 2009-01-01
. Repozytorium Biblioteka Cyfrowa IPI PAN Strona główna --- Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2015-01-01
. Repozytorium Centrum Otwartej Nauki Strona główna --- Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW Warszawa 2011-11-01
. Repozytorium Cyfrowe Poloników Strona główna --- Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy Białystok 2010-12-01
. Repozytorium Cyfrowe UTP w Bydgoszczy Strona główna --- Biblioteka Główna UTP w Bydgoszczy Bydgoszcz 2011-03-01
. Repozytorium eRIKA Strona główna --- Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzejewskiego Kraków 2013-03-21
. Repozytorium Instytucjonalne PCSS Strona główna --- Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Poznań 2006-01-01
. Repozytorium Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk Strona główna --- Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2010-03-01
. Repozytorium Politechniki Krakowskiej Strona główna --- Biblioteka Politechniki Krakowskiej Kraków 2011-10-01
. Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Strona główna --- Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu Poznań 2010-03-26
. Repozytorium Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Strona główna --- Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Bydgoszcz
. Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Strona główna --- Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Toruń 2013-01-01
. Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego Strona główna --- Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego Łódź 2012-05-11
. Rolnicza Biblioteka Cyfrowa Strona główna --- Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego Warszawa 2010-02-02
. Sądecka Biblioteka Cyfrowa Strona główna --- Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego Nowy Sącz 2012-03-31
. Sanocka Biblioteka Cyfrowa Strona główna --- Miejska Biblioteka Publiczna w Sanoku Sanok 2008-03-01
. Śląska Biblioteka Cyfrowa Strona główna --- Biblioteka Śląska Katowice 2006-08-01
. Statystyczna Biblioteka Cyfrowa Strona główna --- Centralna Biblioteka Statystyczna im.Stefana Szulca Warszawa 2009-01-01
. Studia Informatica Strona główna --- Instytut Informatyki Politechniki Sląskiej Gliwice 2013-12-01
. Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa Strona główna --- Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach Kielce 2008-10-01
. Tarnowska Biblioteka Cyfrowa Strona główna --- Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Słowackiego Tarnów 2010-07-15
. Tarnowsko-Galicyjska Biblioteka Cyfrowa Strona główna --- Stowarzyszenie Cyfrowa Galicja Tarnów 2012-03-01
. Wejherowska Biblioteka Cyfrowa Strona główna --- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie Wejherowo 2007-03-01
. Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa Strona główna --- Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych Poznań 2002-10-01
. Wirtualne Archiwum Polskich Ormian Strona główna --- Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich Warszawa 2011-05-01
. Wolne Lektury Strona główna --- Fundacja Nowoczesna Polska Warszawa 2007-09-01
. Wydawnictwa EBIB Strona główna ---
. Wypędzeni 1939 Strona główna --- Związek Miast Polskich Poznań
. Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa "Pomerania" Strona główna --- Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica Szczecin 2009-05-01
. Zapisy Terroru Repozytorium Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami Strona główna --- Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego Warszawa 2016-08-05
. Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa Strona główna --- Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego Zielona Góra 2005-10-01
. Ziemiańska Biblioteka Cyfrowa Strona główna --- PLUS-MINUS Szczecinecka Gazeta Internetowa Szczecinek 2009-08-01
. Zofia Rydet - Zapis socjologiczny Strona główna --- Fundacja Sztuk Wizualnych Kraków
. Łódzka Regionalna Biblioteka Cyfrowa Strona główna --- Biblioteka Politechniki Łódzkiej Łódź 2012-02-02

Pobierz CSV  Pobierz jako plik CSV