Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Źródła danych

3491109/4598396

3 491 109

Obiekty w FBC o otwartym dostępie

4598396/4598396

4 598 396

Łączna liczba obiektów dostępnych poprzez portal FBC

1107287/4598396

1 107 287

Obiekty o ograniczonym dostępie

Lista źródeł danych

Nazwa źródła Liczba obiektów Koordynator Miasto On-line od
. Akademicka Platforma Czasopism 5 523 Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń
Informacja Strona główna Statystyki
. Archiwum Muzyki Wiejskiej 3 190 Fundacja Muzyka Odnaleziona Warszawa 2012-10-20
Informacja Strona główna Statystyki
. Armarium - dominikańska biblioteka cyfrowa 944 Biblioteka Kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. Dominikanów w Krakowie Kraków 2011-04-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej --- Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Warszawa
Informacja Strona główna
. Bałtycka Biblioteka Cyfrowa 54 170 Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku Słupsk 2008-11-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Bialska Biblioteka Cyfrowa 6 413 Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej Biała Podlaska 2010-10-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Biblioteka Cyfrowa - Regionalia Ziemi Łódzkiej 75 484 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi Łódź 2008-12-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Biblioteka Cyfrowa AJD 4 378 Biblioteka Główna AJD w Częstochowie Częstochowa 2012-06-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Biblioteka Cyfrowa Diecezji Legnickiej 1 965 Biblioteka im. Jana Pawła II Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej Legnica 2012-07-09
Informacja Strona główna Statystyki
. Biblioteka Cyfrowa Fundacji Ormiańskiej KZKO 214 Fundacja Ormiańska KZKO Warszawa 2009-12-31
Informacja Strona główna Statystyki
. Biblioteka Cyfrowa Informatyki - BC PTI 69 Polskie Towarzystwo Informatyczne Warszawa 2016-02-11
Informacja Strona główna Statystyki
. Biblioteka Cyfrowa Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 4 264 Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Katowice 2011-10-03
Informacja Strona główna Statystyki
. Biblioteka Cyfrowa Instytutu Geodezji i Kartografii 519 Instytut Geodezji i Kartografii Warszawa 2011-09-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Biblioteka Cyfrowa Instytutu Nafty i Gazu --- Instutut Nafty i Gazu Kraków Kraków 2013-08-01
Informacja Strona główna
. Biblioteka Cyfrowa Instytutu Odlewnictwa 21 Instytut Odlewnictwa Kraków 2013-01-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Biblioteka Cyfrowa Instytutu Łączności 1 881 Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy Warszawa 2011-01-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Biblioteka Cyfrowa Katedry Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego 240 Katedra Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa 2008-10-04
Informacja Strona główna Statystyki
. Biblioteka Cyfrowa KUL 30 266 Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Lublin 2011-06-27
Informacja Strona główna Statystyki
. Biblioteka Cyfrowa Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego 180 Małopolskie Towarzystwo Genealogiczne Kraków 2007-01-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Biblioteka Cyfrowa ORE 849 Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2007-01-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Biblioteka Cyfrowa Ośrodka KARTA 49 140 Fundacja Ośrodka KARTA Warszawa 2009-12-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Biblioteka Cyfrowa Politechniki Koszalińskiej 951 Biblioteka Politechniki Koszalińskiej Koszalin 2011-09-21
Informacja Strona główna Statystyki
. Biblioteka Cyfrowa Politechniki Lubelskiej 11 476 Biblioteka Politechniki Lubelskiej Lublin 2008-10-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Biblioteka Cyfrowa Politechniki Śląskiej 38 832 Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej w Gliwicach Gliwice 2008-09-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej 6 698 Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Warszawa 2006-05-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Biblioteka Cyfrowa Polskiego Instytutu Antropologii 5 159 Polski Instytut Antropologii Warszawa 2011-02-21
Informacja Strona główna Statystyki
. Biblioteka Cyfrowa UMCS 27 896 Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej Lublin 2008-08-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 681 Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach Kielce 2014-10-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 3 010 Biblioteka Główna UPJPII Kraków 2013-12-17
Informacja Strona główna Statystyki
. Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2 481 Biblioteka Uniwersytecka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Olsztyn 2009-02-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego 66 094 Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu Wrocław 2005-12-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Łódzkiego 41 435 Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego Łódź 2008-04-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Biblioteka Cyfrowa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego --- Biblioteka Główna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Warszawa 2016-03-01
Informacja Strona główna
. Biblioteka Cyfrowa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie 11 931 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie Lublin 2012-10-15
Informacja Strona główna Statystyki
. Biblioteka Cyfrowa Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie 106 Biblioteka Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie Szczytno 2015-12-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Biblioteka Cyfrowa Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli --- Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Szczecin 2011-09-12
Informacja Strona główna
. Biblioteka Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej 805 Fundacja Ośrodka KARTA Warszawa 2012-01-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Biblioteka Humanistyczna 18 Stowarzyszenie Nowa Humanistyka Poznań 2011-01-09
Informacja Strona główna Statystyki
. Biblioteka Kolekcji Prywatnych 16 354 Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją Toruń 2013-01-02
Informacja Strona główna Statystyki
. Biblioteka Multimedialna Teatru NN 81 114 Ośrodek 'Brama Grodzka - Teatr NN' Lublin 2010-09-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Biblioteka Otwartej Nauki --- Centrum Cyfrowe Projekt: Polska Warszawa 2013-10-22
Informacja Strona główna
. Biuletyn EBIB 451 Stowarzyszenie EBIB Nałęczów 1999-04-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Centralna Baza Judaików --- Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN Warszawa 2015-01-01
Informacja Strona główna
. Centrum Sztuki WRO 49 Centrum Sztuki WRO Wrocław
Informacja Strona główna Statystyki
. Chełmska Biblioteka Cyfrowa 11 720 Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie Chełm 2009-12-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Computer Science Journal 132 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kraków 2011-03-10
Informacja Strona główna Statystyki
. Cyfrowa Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu 1 556 Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu Sandomierz 2009-01-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych Polskich i Polski Dotyczących z XVI, XVII i XVIII Wieku 1 404 Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa 2010-01-25
Informacja Strona główna Statystyki
. Cyfrowa Biblioteka Historii Medycyny 134 Katedra i Zakład Historii Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego Poznań 2016-02-19
Informacja Strona główna Statystyki
. Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona 1 811 647 Biblioteka Narodowa Warszawa 2006-10-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Cyfrowa Biblioteka PISM 1 512 Polski Instytut Spraw Międzynarodowych Warszawa 2014-01-28
Informacja Strona główna Statystyki
. Cyfrowa Ziemia Sieradzka 2 773 Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu Sieradz 2009-02-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Cyfrowe archiwum KK NSZZ Solidarność 1 357 Archiwum Komisji Krajowej NSZZ Gdańsk 2009-10-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Cyfrowe Dziedzictwo Kulturowe 2 Muzeum Narodowe w Krakowie Kraków 2014-03-31
Informacja Strona główna Statystyki
. Cyfrowe Muzeum Narodowe w Warszawie 33 357 Muzeum Narodowe w Warszawie Warszawa 2011-05-12
Informacja Strona główna Statystyki
. Cyfrowy Dolny Śląsk 25 340 Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej - Książnica Karkonoska Jelenia Góra 2006-09-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Czytelnia kwartalnika "Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza" 499 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy Józefów 2011-01-20
Informacja Strona główna Statystyki
. Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa 34 807 Politechnika Wrocławska Wrocław 2004-11-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Dziennik Ustaw RP na Uchodźstwie 298 Muzeum Historii Polski Warszawa 2011-07-16
Informacja Strona główna Statystyki
. e-biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego 304 733 Bibtioteka Uniwersytecka w Warszawie Warszawa 2007-11-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Elbląska Biblioteka Cyfrowa 35 040 Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida Elbląg 2008-10-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Fundacja Muzeum Wojciecha Weissa 389 Fundacja Muzeum Wojciecha Weissa Kraków
Informacja Strona główna Statystyki
. Gdańska Biblioteka Cyfrowa 1 651 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku Gdańsk 2010-06-01
Informacja Strona główna Statystyki
. ICM - DIR - Zasoby Polskie 121 Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW Warszawa 2007-05-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Inowrocławska Biblioteka Cyfrowa 6 392 Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza Inowrocław 2012-01-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Internetowa Biblioteka Wzornictwa 2 707 Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. Warszawa 2013-02-01
Informacja Strona główna Statystyki
. ISS PAS Journals --- Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Warszawa
Informacja Strona główna
. Iławska Biblioteka Cyfrowa 3 039 Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie Iława 2009-09-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa 349 691 Biblioteka Jagiellońska Kraków 2010-07-19
Informacja Strona główna Statystyki
. Kędzierzyńsko-Kozielska Biblioteka Cyfrowa 1 228 Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu Kędzierzyn-Koźle 2013-03-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Kolbuszowska Biblioteka Cyfrowa 1 135 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej Kolbuszowa 2011-05-11
Informacja Strona główna Statystyki
. Krośnieńska Biblioteka Cyfrowa 5 467 Krośnieńska Biblioteka Publiczna Krosno 2009-09-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Księgozbiór Wirtualny Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES 1 704 Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES Wrocław 2006-08-11
Informacja Strona główna Statystyki
. Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa 167 574 Biblioteka Główna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Toruń 2005-09-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa 54 850 Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego Warszawa 2010-03-19
Informacja Strona główna Statystyki
. Małopolska Biblioteka Cyfrowa 91 271 Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Kraków 2006-01-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Mediateka CLZ - multimedialne archiwum historii mówionej miasta i regionu 1 811 Białostocki Ośrodek Kultury Białystok 15.12.2016
Informacja Strona główna Statystyki
. Medioteka --- Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa 2009-05-01
Informacja Strona główna
. Muzeum Historii Fotografii 6 132 Muzeum Historii Fotografii Kraków
Informacja Strona główna Statystyki
. Muzeum Leszno 1 008 Muzeum Okręgowe w Lesznie Leszno 2013-07-22
Informacja Strona główna Statystyki
. Nowohucka Biblioteka Cyfrowa 1 460 Nowohucka Biblioteka Publiczna Kraków 2008-09-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Opolska Biblioteka Cyfrowa 10 619 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu Opole 2010-05-05
Informacja Strona główna Statystyki
. Otwarte Repozytorium Nauk Historycznych LECTORIUM 272 Otwarte Repozytorium Nauk Historycznych LECTORIUM Warszawa
Informacja Strona główna Statystyki
. Otwórz książkę 533 Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW Warszawa 2009-05-01
Informacja Strona główna Statystyki
. PAUart Katalog zbiorów artystycznych i naukowych Polskiej Akademii Umiejętności 16 299 Polska Akademia Umiejętności Kraków 2014
Informacja Strona główna Statystyki
. Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa 5 084 Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie Kraków 2006-05-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Platforma Otwartych Czasopism Naukowych UAM 7 118 Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu Poznań
Informacja Strona główna Statystyki
. Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa 14 231 Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów 2008-06-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Podlaska Biblioteka Cyfrowa 41 816 Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku Białystok 2006-11-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Polonijna Biblioteka Cyfrowa 7 290 Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa 2012-11-07
Informacja Strona główna Statystyki
. Pomorska Biblioteka Cyfrowa 56 963 Politechnika Gdańska Gdańsk 2010-01-05
Informacja Strona główna Statystyki
. Publiczne Archiwum Cyfrowe Agnieszki Osieckiej 898 Fundacja Okularnicy Warszawa 2009-06-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Płocka Biblioteka Cyfrowa 462 Towarzystwo Naukowe Płockie Płock 2012-09-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Radomska Biblioteka Cyfrowa 35 160 Miejska biblioteka publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu Radom 2009-01-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Repozytorium Biblioteka Cyfrowa IPI PAN 67 Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2015-01-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Repozytorium Centrum Otwartej Nauki 9 918 Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW Warszawa 2011-11-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych 62 178 Muzeum i Instytut Zoologii PAN Warszawa 2011-07-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Repozytorium Cyfrowe Poloników 6 930 Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy Białystok 2010-12-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Repozytorium Cyfrowe UTP w Bydgoszczy 1 000 Biblioteka Główna UTP w Bydgoszczy Bydgoszcz 2011-03-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Repozytorium eRIKA 937 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzejewskiego Kraków 2013-03-21
Informacja Strona główna Statystyki
. Repozytorium Instytucjonalne PCSS 644 Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Poznań 2006-01-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Repozytorium Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk 668 Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2010-03-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Repozytorium Politechniki Krakowskiej 8 959 Biblioteka Politechniki Krakowskiej Kraków 2011-10-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Repozytorium Politechniki Łódzkiej CYRENA --- Biblioteka Politechniki Łódzkiej Łódź 2015
Informacja Strona główna
. Repozytorium Publikacji Naukowych Politechniki Śląskiej REPOLIS 389 Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej Gliwice 2012-09-27
Informacja Strona główna Statystyki
. Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 14 890 Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu Poznań 2010-03-26
Informacja Strona główna Statystyki
. Repozytorium Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 3 586 Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Bydgoszcz
Informacja Strona główna Statystyki
. Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1 912 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Toruń 2013-01-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego 18 732 Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego Łódź 2012-05-11
Informacja Strona główna Statystyki
. Rocznik Filozoficzny Ignatianum --- Akademia Ignatianum w Krakowie Kraków 2016-04-30
Informacja Strona główna
. Rolnicza Biblioteka Cyfrowa 1 816 Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego Warszawa 2010-02-02
Informacja Strona główna Statystyki
. Sądecka Biblioteka Cyfrowa 2 302 Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego Nowy Sącz 2012-03-31
Informacja Strona główna Statystyki
. Sanocka Biblioteka Cyfrowa 952 Miejska Biblioteka Publiczna w Sanoku Sanok 2008-03-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Śląska Biblioteka Cyfrowa 237 390 Biblioteka Śląska Katowice 2006-08-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Statystyczna Biblioteka Cyfrowa 3 484 Centralna Biblioteka Statystyczna im.Stefana Szulca Warszawa 2009-01-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Studia Informatica 788 Instytut Informatyki Politechniki Sląskiej Gliwice 2013-12-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa 34 412 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach Kielce 2008-10-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Tarnobrzeska Biblioteka Cyfrowa 4 081 Miejska Biblioteka Publiczna im.dr.Michała Marczaka w Tarnobrzegu Tarnobrzeg 2011-11-11
Informacja Strona główna Statystyki
. Tarnowska Biblioteka Cyfrowa 673 Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Słowackiego Tarnów 2010-07-15
Informacja Strona główna Statystyki
. Tarnowsko-Galicyjska Biblioteka Cyfrowa 2 245 Stowarzyszenie Cyfrowa Galicja Tarnów 2012-03-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Warmińsko-Mazurska Biblioteka Cyfrowa 3 669 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie Olsztyn 2015-02-12
Informacja Strona główna Statystyki
. Wejherowska Biblioteka Cyfrowa 12 926 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie Wejherowo 2007-03-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa 307 272 Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych Poznań 2002-10-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Wirtualne Archiwum Polskich Ormian 5 345 Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich Warszawa 2011-05-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Wolne Lektury 4 530 Fundacja Nowoczesna Polska Warszawa 2007-09-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 6 935 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o. o. Wrocław 2012-01-12
Informacja Strona główna Statystyki
. Wypędzeni 1939 253 Związek Miast Polskich Poznań
Informacja Strona główna Statystyki
. Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa "Pomerania" 38 923 Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica Szczecin 2009-05-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Zapisy Terroru Repozytorium Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami 1 020 Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego Warszawa 2016-08-05
Informacja Strona główna Statystyki
. Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa 28 130 Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego Zielona Góra 2005-10-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Zofia Rydet - Zapis socjologiczny 11 711 Fundacja Sztuk Wizualnych Kraków
Informacja Strona główna Statystyki
. Żydowski Instytut Historyczny 17 579 Żydowski Instytut Historyczny Warszawa
Informacja Strona główna Statystyki
. Łódzka Regionalna Biblioteka Cyfrowa 13 471 Biblioteka Politechniki Łódzkiej Łódź 2012-02-02
Informacja Strona główna Statystyki

Pobierz CSV  Pobierz jako plik CSV