Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Źródła danych

6794222/8520969

6 794 222

Obiekty w FBC o otwartym dostępie

8520969/8520969

8 520 969

Łączna liczba obiektów dostępnych poprzez portal FBC

1726747/8520969

1 726 747

Obiekty o ograniczonym dostępie

Lista źródeł danych

Nazwa źródła Liczba obiektów Koordynator Miasto On-line od
. 6 169 Muzeum Historyczne w Lubinie Lubin 2021-05-28
Informacja Strona główna Statystyki
. Akademicka Platforma Czasopism 16 483 Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń
Informacja Strona główna Statystyki
. Archiwum Filmowe PWSFTViT w Łodzi --- Fundacja Rozwoju Szkoły Filmowej Łódź 1917-10-19
Informacja Strona główna
. Archiwum Jerzego Kukuczki --- Fundacja Wielki Człowiek Katowice
Informacja Strona główna
. Archiwum Muzyki Wiejskiej 6 269 Fundacja Muzyka Odnaleziona Warszawa 2012-10-20
Informacja Strona główna Statystyki
. Armarium - dominikańska biblioteka cyfrowa 974 Biblioteka Kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. Dominikanów w Krakowie Kraków 2011-04-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej --- Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Warszawa
Informacja Strona główna
. Baza Wiedzy Uniwersytetu w Siedlcach 3 103 Biblioteka Główna Uniwersytetu w Siedlcach Siedlce 2014-12-31
Informacja Strona główna Statystyki
. Bałtycka Biblioteka Cyfrowa 63 183 Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku Słupsk 2008-11-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Bialska Biblioteka Cyfrowa 6 413 Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej Biała Podlaska 2010-10-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Biblioteka Cyfrowa - Regionalia Ziemi Łódzkiej 114 309 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi Łódź 2008-12-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Biblioteka Cyfrowa AJD 5 059 Biblioteka Główna AJD w Częstochowie Częstochowa 2012-06-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Biblioteka Cyfrowa Akademii Policji w Szczytnie 320 Biblioteka Akademii Policji w Szczytnie Szczytno 2015-12-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Biblioteka Cyfrowa Diecezji Legnickiej --- Biblioteka im. Jana Pawła II Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej Legnica 2012-07-09
Informacja Strona główna
. Biblioteka Cyfrowa Fundacji Ormiańskiej KZKO 214 Fundacja Ormiańska KZKO Warszawa 2009-12-31
Informacja Strona główna Statystyki
. Biblioteka Cyfrowa Informatyki - BC PTI 69 Polskie Towarzystwo Informatyczne Warszawa 2016-02-11
Informacja Strona główna Statystyki
. Biblioteka Cyfrowa Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 4 264 Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Katowice 2011-10-03
Informacja Strona główna Statystyki
. Biblioteka Cyfrowa Instytutu Geodezji i Kartografii 914 Instytut Geodezji i Kartografii Warszawa 2011-09-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Biblioteka Cyfrowa Instytutu Nafty i Gazu --- Instutut Nafty i Gazu Kraków Kraków 2013-08-01
Informacja Strona główna
. Biblioteka Cyfrowa Instytutu Odlewnictwa 41 Instytut Odlewnictwa Kraków 2013-01-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Biblioteka Cyfrowa Instytutu Łączności 1 986 Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy Warszawa 2011-01-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Biblioteka Cyfrowa Katedry Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego 247 Katedra Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa 2008-10-04
Informacja Strona główna Statystyki
. Biblioteka Cyfrowa Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu 5 037 Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu Zamość 22.09.2014
Informacja Strona główna Statystyki
. Biblioteka Cyfrowa KUL 42 949 Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Lublin 2011-06-27
Informacja Strona główna Statystyki
. Biblioteka Cyfrowa Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego 180 Małopolskie Towarzystwo Genealogiczne Kraków 2007-01-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Biblioteka Cyfrowa ORE 957 Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2007-01-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Biblioteka Cyfrowa Ośrodka KARTA 54 829 Fundacja Ośrodka KARTA Warszawa 2009-12-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Biblioteka Cyfrowa Politechniki Koszalińskiej 1 692 Biblioteka Politechniki Koszalińskiej Koszalin 2011-09-21
Informacja Strona główna Statystyki
. Biblioteka Cyfrowa Politechniki Lubelskiej 13 521 Biblioteka Politechniki Lubelskiej Lublin 2008-10-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Biblioteka Cyfrowa Politechniki Śląskiej 70 080 Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej w Gliwicach Gliwice 2008-09-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej 12 146 Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Warszawa 2006-05-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Biblioteka Cyfrowa Polskiego Instytutu Antropologii 5 159 Polski Instytut Antropologii Warszawa 2011-02-21
Informacja Strona główna Statystyki
. Biblioteka Cyfrowa UMCS 41 492 Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej Lublin 2008-08-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach --- Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach Kielce 2014-10-01
Informacja Strona główna
. Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 5 013 Biblioteka Główna UPJPII Kraków 2013-12-17
Informacja Strona główna Statystyki
. Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 1 405 Biblioteka Główna Uniwersytetu w Siedlcach Siedlce 2019-10-04
Informacja Strona główna Statystyki
. Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2 481 Biblioteka Uniwersytecka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Olsztyn 2009-02-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego 141 850 Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu Wrocław 2005-12-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Łódzkiego 92 081 Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego Łódź 2008-04-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Biblioteka Cyfrowa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 1 861 Biblioteka Główna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Warszawa 2016-03-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Biblioteka Cyfrowa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie 29 369 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie Lublin 2012-10-15
Informacja Strona główna Statystyki
. Biblioteka Cyfrowa Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli --- Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Szczecin 2011-09-12
Informacja Strona główna
. Biblioteka Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej 805 Fundacja Ośrodka KARTA Warszawa 2012-01-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Biblioteka Humanistyczna 18 Stowarzyszenie Nowa Humanistyka Poznań 2011-01-09
Informacja Strona główna Statystyki
. Biblioteka Kolekcji Prywatnych 17 018 Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją Toruń 2013-01-02
Informacja Strona główna Statystyki
. Biblioteka Multimedialna Teatru NN 106 233 Ośrodek 'Brama Grodzka - Teatr NN' Lublin 2010-09-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Biblioteka Otwartej Nauki --- Centrum Cyfrowe Projekt: Polska Warszawa 2013-10-22
Informacja Strona główna
. Centralna Baza Judaików --- Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN Warszawa 2015-01-01
Informacja Strona główna
. Centrum Sztuki WRO 49 Centrum Sztuki WRO Wrocław
Informacja Strona główna Statystyki
. Chełmska Biblioteka Cyfrowa 11 724 Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie Chełm 2009-12-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Computer Science Journal 132 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kraków 2011-03-10
Informacja Strona główna Statystyki
. Crispa – biblioteka cyfrowa Uniwersytetu Warszawskiego --- Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie Warszawa 2007-12-21
Informacja Strona główna
. Cyfrowa Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu 1 748 Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu Sandomierz 2009-01-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych Polskich i Polski Dotyczących z XVI, XVII i XVIII Wieku 1 404 Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa 2010-01-25
Informacja Strona główna Statystyki
. Cyfrowa Biblioteka Historii Medycyny 134 Katedra i Zakład Historii Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego Poznań 2016-02-19
Informacja Strona główna Statystyki
. Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona 3 578 448 Biblioteka Narodowa Warszawa 2006-10-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Cyfrowa Biblioteka PISM 3 025 Polski Instytut Spraw Międzynarodowych Warszawa 2014-01-28
Informacja Strona główna Statystyki
. Cyfrowa Ziemia Sieradzka 2 826 Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu Sieradz 2009-02-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Cyfrowe archiwum KK NSZZ Solidarność 1 357 Archiwum Komisji Krajowej NSZZ Gdańsk 2009-10-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Cyfrowe Archiwum Pamiątek 1 925
Informacja Strona główna Statystyki
. Cyfrowe Archiwum Pamiątek 1 925 2013-01-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Cyfrowe Dziedzictwo Kulturowe 2 Muzeum Narodowe w Krakowie Kraków 2014-03-31
Informacja Strona główna Statystyki
. Cyfrowe Muzeum Narodowe w Warszawie 68 690 Muzeum Narodowe w Warszawie Warszawa 2011-05-12
Informacja Strona główna Statystyki
. Cyfrowe Muzeum Zamoyskich w Kozłówce --- Muzeum Zamoyskich w Kozłówce Kozłówka 2019.09.10
Informacja Strona główna
. Cyfrowy Dolny Śląsk 41 347 Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej - Książnica Karkonoska Jelenia Góra 2006-09-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Czytelnia Czasopism PAN 33 976 Polska Akademia Nauk Warszawa 2020-01-22
Informacja Strona główna Statystyki
. Czytelnia kwartalnika "Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza" 499 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy Józefów 2011-01-20
Informacja Strona główna Statystyki
. Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa 97 948 Politechnika Wrocławska Wrocław 2004-11-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Dziennik Ustaw RP na Uchodźstwie 298 Muzeum Historii Polski Warszawa 2011-07-16
Informacja Strona główna Statystyki
. e-biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego --- Bibtioteka Uniwersytecka w Warszawie Warszawa 2007-11-01
Informacja Strona główna
. Elbląska Biblioteka Cyfrowa 67 236 Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida Elbląg 2008-10-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Fundacja Muzeum Wojciecha Weissa 389 Fundacja Muzeum Wojciecha Weissa Kraków
Informacja Strona główna Statystyki
. Gdańska Biblioteka Cyfrowa 1 651 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku Gdańsk 2010-06-01
Informacja Strona główna Statystyki
. ICM - DIR - Zasoby Polskie 121 Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW Warszawa 2007-05-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Inowrocławska Biblioteka Cyfrowa 9 122 Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza Inowrocław 2012-01-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Instytut im. Oskara Kolberga 11 340 Instytut im. Oskara Kolberga Poznań 2015-01-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Internetowa Biblioteka Wzornictwa 2 464 Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. Warszawa 2013-02-01
Informacja Strona główna Statystyki
. ISS PAS Journals --- Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Warszawa
Informacja Strona główna
. Iławska Biblioteka Cyfrowa 3 257 Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie Iława 2009-09-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa 790 505 Biblioteka Jagiellońska Kraków 2010-07-19
Informacja Strona główna Statystyki
. Kędzierzyńsko-Kozielska Biblioteka Cyfrowa 1 319 Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu Kędzierzyn-Koźle 2013-03-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Kolbuszowska Biblioteka Cyfrowa 1 135 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej Kolbuszowa 2011-05-11
Informacja Strona główna Statystyki
. Krośnieńska Biblioteka Cyfrowa 6 505 Krośnieńska Biblioteka Publiczna Krosno 2009-09-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Księgozbiór Wirtualny Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES 1 788 Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES Wrocław 2006-08-11
Informacja Strona główna Statystyki
. Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa 255 841 Biblioteka Główna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Toruń 2005-09-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Leszczyńska Biblioteka Cyfrowa 2 333 Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie Leszno 01.01.2018
Informacja Strona główna Statystyki
. Manuskrypty i księgi drukowane z kolekcji Muzeum Azji i Pacyfiku 238 Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka Warszawa 2019-08-29
Informacja Strona główna Statystyki
. Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa 106 294 Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego Warszawa 2010-03-19
Informacja Strona główna Statystyki
. Małopolska Biblioteka Cyfrowa 138 044 Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Kraków 2006-01-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Mediateka CLZ - multimedialne archiwum historii mówionej miasta i regionu 5 901 Białostocki Ośrodek Kultury Białystok 15.12.2016
Informacja Strona główna Statystyki
. Medioteka --- Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa 2009-05-01
Informacja Strona główna
. Muzeum Dziedzictwa Kresów --- Województwo Podkarpackie Rzeszów 2021-01-29
Informacja Strona główna
. Muzeum Historii Fotografii 6 132 Muzeum Historii Fotografii Kraków
Informacja Strona główna Statystyki
. Muzeum Leszno 1 008 Muzeum Okręgowe w Lesznie Leszno 2013-07-22
Informacja Strona główna Statystyki
. Nowohucka Biblioteka Cyfrowa 1 460 Nowohucka Biblioteka Publiczna Kraków 2008-09-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Opolska Biblioteka Cyfrowa 12 836 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu Opole 2010-05-05
Informacja Strona główna Statystyki
. Otwarte Repozytorium Nauk Historycznych LECTORIUM 354 Otwarte Repozytorium Nauk Historycznych LECTORIUM Warszawa
Informacja Strona główna Statystyki
. Otwórz książkę 775 Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW Warszawa 2009-05-01
Informacja Strona główna Statystyki
. PAUart Katalog zbiorów artystycznych i naukowych Polskiej Akademii Umiejętności 16 299 Polska Akademia Umiejętności Kraków 2014
Informacja Strona główna Statystyki
. Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa 5 902 Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie Kraków 2006-05-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Platforma Czasopism Uniwersytetu Opolskiego --- Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego Opole 2018-12-19
Informacja Strona główna
. Platforma Otwartych Czasopism Naukowych UAM 17 411 Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu Poznań
Informacja Strona główna Statystyki
. Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa 15 330 Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów 2008-06-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Podlaska Biblioteka Cyfrowa 62 926 Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku Białystok 2006-11-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Polonijna Biblioteka Cyfrowa 12 416 Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa 2012-11-07
Informacja Strona główna Statystyki
. Pomorska Biblioteka Cyfrowa 92 858 Politechnika Gdańska Gdańsk 2010-01-05
Informacja Strona główna Statystyki
. Problems of World History --- Państwowa Instytucja «Instytut Historii Świata Narodowej Akademii Nauk Ukrainy» (State Institution Kijów, Ukraina (Kyiv, Ukraine) 2016-01-01
Informacja Strona główna
. Publiczne Archiwum Cyfrowe Agnieszki Osieckiej 898 Fundacja Okularnicy Warszawa 2009-06-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Płocka Biblioteka Cyfrowa 564 Towarzystwo Naukowe Płockie Płock 2012-09-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Radomska Biblioteka Cyfrowa 37 329 Miejska biblioteka publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu Radom 2009-01-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Repozytorium Biblioteka Cyfrowa IPI PAN 67 Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2015-01-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Repozytorium Centrum Otwartej Nauki 16 162 Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW Warszawa 2011-11-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych (RCIN) 241 375 Instytut Matematyczny PAN Warszawa 2008-07-24
Informacja Strona główna Statystyki
. Repozytorium Cyfrowe Politechniki Bydgoskiej 5 028 Biblioteka Główna Politechniki Bydgoskiej Bydgoszcz 2011-03-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Repozytorium Cyfrowe Poloników 19 513 Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy Białystok 2010-12-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Repozytorium eRIKA 3 042 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzejewskiego Kraków 2013-03-21
Informacja Strona główna Statystyki
. Repozytorium Instytucjonalne PCSS 650 Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Poznań 2006-01-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Repozytorium Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk 923 Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2010-03-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Repozytorium Politechniki Krakowskiej 10 597 Biblioteka Politechniki Krakowskiej Kraków 2011-10-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Repozytorium Politechniki Łódzkiej CYRENA --- Biblioteka Politechniki Łódzkiej Łódź 2015
Informacja Strona główna
. Repozytorium Publikacji Naukowych Politechniki Śląskiej REPOLIS 446 Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej Gliwice 2012-09-27
Informacja Strona główna Statystyki
. Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 21 814 Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu Poznań 2010-03-26
Informacja Strona główna Statystyki
. Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego --- Uniwersytet Jagielloński, Biblioteka Jagiellońska Kraków 2014-12-01
Informacja Strona główna
. Repozytorium Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 9 529 Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Bydgoszcz
Informacja Strona główna Statystyki
. Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 5 957 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Toruń 2013-01-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego (Repozytorium UWr - RUWr) j --- Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu Wrocław 2013-05-24
Informacja Strona główna
. Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego 27 526 Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego Łódź 2012-05-11
Informacja Strona główna Statystyki
. Rocznik Filozoficzny Ignatianum --- Akademia Ignatianum w Krakowie Kraków 2016-04-30
Informacja Strona główna
. Rolnicza Biblioteka Cyfrowa 3 020 Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego Warszawa 2010-02-02
Informacja Strona główna Statystyki
. Sądecka Biblioteka Cyfrowa 2 557 Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego Nowy Sącz 2012-03-31
Informacja Strona główna Statystyki
. Sanocka Biblioteka Cyfrowa 953 Miejska Biblioteka Publiczna w Sanoku Sanok 2008-03-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Śląska Biblioteka Cyfrowa 532 420 Biblioteka Śląska Katowice 2006-08-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Statystyczna Biblioteka Cyfrowa 3 484 Centralna Biblioteka Statystyczna im.Stefana Szulca Warszawa 2009-01-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Studia Informatica 844 Instytut Informatyki Politechniki Sląskiej Gliwice 2013-12-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa 39 105 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach Kielce 2008-10-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Tarnobrzeska Biblioteka Cyfrowa 4 547 Miejska Biblioteka Publiczna im.dr.Michała Marczaka w Tarnobrzegu Tarnobrzeg 2011-11-11
Informacja Strona główna Statystyki
. Tarnowska Biblioteka Cyfrowa 1 163 Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Słowackiego Tarnów 2010-07-15
Informacja Strona główna Statystyki
. Warmińsko-Mazurska Biblioteka Cyfrowa 14 270 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie Olsztyn 2015-02-12
Informacja Strona główna Statystyki
. Wejherowska Biblioteka Cyfrowa 12 926 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie Wejherowo 2007-03-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa 381 120 Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych Poznań 2002-10-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Wirtualne Archiwum Polskich Ormian 5 472 Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich Warszawa 2011-05-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Wolne Lektury 5 464 Fundacja Nowoczesna Polska Warszawa 2007-09-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Wydawnictwa Stowarzyszenia EBIB 773 Stowarzyszenie EBIB Nałęczów 1999-04-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 10 635 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o. o. Wrocław 2012-01-12
Informacja Strona główna Statystyki
. Wydział Filozoficzny UAM 1 302 Wydział Filozoficzny UAM Poznań 2010-01-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Wypędzeni 1939 253 Związek Miast Polskich Poznań
Informacja Strona główna Statystyki
. Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa "Pomerania" 50 694 Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica Szczecin 2009-05-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Zapisy Terroru Repozytorium Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego 4 940 Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego Warszawa 2016-08-05
Informacja Strona główna Statystyki
. Zbiory ECS 6 107 Europejskie Centrum Solidarności Gdańsk
Informacja Strona główna Statystyki
. Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa 47 922 Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego Zielona Góra 2005-10-01
Informacja Strona główna Statystyki
. Zofia Rydet - Zapis socjologiczny 11 711 Fundacja Sztuk Wizualnych Kraków
Informacja Strona główna Statystyki
. Żydowski Instytut Historyczny 1 Żydowski Instytut Historyczny Warszawa
Informacja Strona główna Statystyki
. Łódzka Regionalna Biblioteka Cyfrowa CYBRA 19 510 Politechnika Łódzka Łódź 2012-02-02
Informacja Strona główna Statystyki

Pobierz CSV  Pobierz jako plik CSV