Przeszukaj FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Źródła danych

2436084/2572535

2 436 084

Obiekty w FBC o otwartym dostępie

2572535/2572535

2 572 535

Łączna liczba obiektów dostępnych poprzez portal FBC

136451/2572535

136 451

Obiekty o ograniczonym dostępie

Lista źródeł danych

Mapa źródeł danych

Statystyki

Moduł analityczny

Lista źródeł danych

  • Legenda:
  • Statystyki  Statystyki zbiorów źródła danych
  • Strona główna  Strona główna źródła danych
#Nazwa źródłaOpcjeLiczba
obiektów
KoordynatorMiastoOn-line od
. Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych Statystyki Strona główna 56 028 Muzeum i Instytut Zoologii PAN Warszawa 2011-07-01
. Tarnobrzeska Biblioteka Cyfrowa Statystyki Strona główna 2 783 Miejska Biblioteka Publiczna im.dr.Michała Marczaka w Tarnobrzegu Tarnobrzeg 2011-11-11
. Akademicka Biblioteka Cyfrowa KRAKÓW Statystyki Strona główna 12 432 Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Kraków 2008-03-01
. Armarium. dominikańska biblioteka cyfrowa Statystyki Strona główna 925 Biblioteka Kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. Dominikanów w Krakowie Kraków 2011-04-01
. Baza Rozpraw Doktorskich Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Strona główna --- Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Siedlce 2012-04-01
. Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej Strona główna --- Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Warszawa
. Bałtycka Biblioteka Cyfrowa Statystyki Strona główna 50 771 Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku Słupsk 2008-11-01
. Bialska Biblioteka Cyfrowa Statystyki Strona główna 6 413 Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej Biała Podlaska 2010-10-01
. Bibliologiczna Biblioteka Cyfrowa Statystyki Strona główna 648 Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW Warszawa 2009-05-01
. Biblioteka Cyfrowa - Regionalia Ziemi Łódzkiej Statystyki Strona główna 55 089 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi Łódź 2008-12-01
. Biblioteka Cyfrowa Diecezji Legnickiej Statystyki Strona główna 1 949 Biblioteka im. Jana Pawła II Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej Legnica 2012-07-09
. Biblioteka Cyfrowa Fundacji Ormiańskiej KZKO Statystyki Strona główna 214 Fundacja Ormiańska KZKO Warszawa 2009-12-31
. Biblioteka Cyfrowa Informatyki - BC PTI Strona główna --- Polskie Towarzystwo Informatyczne Warszawa 2016-02-11
. Biblioteka Cyfrowa Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Statystyki Strona główna 4 268 Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Katowice
. Biblioteka Cyfrowa Instytutu Geodezji i Kartografii Statystyki Strona główna 395 Instytut Geodezji i Kartografii Warszawa 2011-09-01
. Biblioteka Cyfrowa Instytutu Nafty i Gazu Strona główna --- Instutut Nafty i Gazu Kraków Kraków 2013-08-01
. Biblioteka Cyfrowa Instytutu Odlewnictwa Strona główna --- Instytut Odlewnictwa Kraków 2013-01-01
. Biblioteka Cyfrowa Instytutu Łączności Statystyki Strona główna 1 753 Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy Warszawa 2011-01-01
. Biblioteka Cyfrowa Katedry Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego Statystyki Strona główna 227 Katedra Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa 2008-10-04
. Biblioteka Cyfrowa KUL Statystyki Strona główna 21 498 Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Lublin 2011-06-27
. Biblioteka Cyfrowa Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego Statystyki Strona główna 180 Małopolskie Towarzystwo Genealogiczne Kraków 2007-01-01
. Biblioteka Cyfrowa ORE Statystyki Strona główna 756 Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2007-01-01
. Biblioteka Cyfrowa Ośrodka KARTA Statystyki Strona główna 45 392 Fundacja Ośrodka KARTA Warszawa 2009-12-01
. Biblioteka Cyfrowa Politechniki Koszalińskiej Statystyki Strona główna 791 Biblioteka Politechniki Koszalińskiej Koszalin 2011-09-21
. Biblioteka Cyfrowa Politechniki Lubelskiej Statystyki Strona główna 10 495 Biblioteka Politechniki Lubelskiej Lublin 2008-10-01
. Biblioteka Cyfrowa Politechniki Śląskiej Statystyki Strona główna 28 768 Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej w Gliwicach Gliwice 2008-09-01
. Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej Statystyki Strona główna 5 252 Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Warszawa 2006-05-01
. Biblioteka Cyfrowa Polskiego Instytutu Antropologii Statystyki Strona główna 5 160 Polski Instytut Antropologii Warszawa 2011-02-21
. Biblioteka Cyfrowa UMCS Statystyki Strona główna 21 372 Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej Lublin 2008-08-01
. Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Statystyki Strona główna 231 Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach Kielce 2014-10-01
. Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Śląskiego Strona główna --- Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2010-11-01
. Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Statystyki Strona główna 2 002 Biblioteka Uniwersytecka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Olsztyn 2009-02-01
. Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego Statystyki Strona główna 65 467 Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu Wrocław 2005-12-01
. Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Łódzkiego Statystyki Strona główna 38 579 Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego Łódź 2008-04-01
. Biblioteka Cyfrowa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie Statystyki Strona główna 10 419 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie Lublin 2012-10-15
. Biblioteka Cyfrowa Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie Statystyki Strona główna 43 Biblioteka Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie Szczytno 2015-12-01
. Biblioteka Cyfrowa Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Strona główna --- Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Szczecin 2011-09-12
. Biblioteka Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej Statystyki Strona główna 805 Fundacja Ośrodka KARTA Warszawa 2012-01-01
. Biblioteka Humanistyczna Statystyki Strona główna 9 Stowarzyszenie "Nowa Humanistyka" Poznań 2011-01-09
. Biblioteka Kolekcji Prywatnych Statystyki Strona główna 15 216 Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją Toruń
. Biblioteka Multimedialna Teatru NN Statystyki Strona główna 73 123 Ośrodek 'Brama Grodzka - Teatr NN' Lublin 2010-09-01
. Biblioteka Otwartej Nauki Strona główna --- Centrum Cyfrowe Projekt: Polska Warszawa 2013-10-22
. Centralna Baza Judaików Statystyki Strona główna 5 278 Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN Warszawa 2015-01-01
. Chełmska Biblioteka Cyfrowa Statystyki Strona główna 11 717 Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie Chełm 2009-12-01
. Computer Science Journal Statystyki Strona główna 132 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kraków 2011-03-10
. Cyfrowa Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu Statystyki Strona główna 439 Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu Sandomierz 2009-01-01
. Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych Polskich i Polski Dotyczących z XVI, XVII i XVIII Wieku Statystyki Strona główna 1 404 Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa 2010-01-25
. Cyfrowa Biblioteka Historii Medycyny Statystyki Strona główna 134 Katedra i Zakład Historii Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego Poznań 2016-02-19
. Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona Statystyki Strona główna 304 925 Biblioteka Narodowa Warszawa 2006-10-01
. Cyfrowa Ziemia Sieradzka Statystyki Strona główna 2 730 Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu Sieradz 2009-02-01
. Cyfrowe archiwum KK NSZZ Solidarność Statystyki Strona główna 1 353 Archiwum Komisji Krajowej NSZZ Gdańsk 2009-10-01
. Cyfrowe Muzeum Narodowe w Warszawie Statystyki Strona główna 23 354 Muzeum Narodowe w Warszawie Warszawa 2011-05-12
. Cyfrowy Dolny Śląsk Statystyki Strona główna 20 297 Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej - Książnica Karkonoska Jelenia Góra 2006-09-01
. Czytelnia kwartalnika "Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza" Statystyki Strona główna 499 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy Józefów 2011-01-20
. Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa Statystyki Strona główna 28 272 Politechnika Wrocławska Wrocław 2004-11-01
. Dziennik Ustaw RP na Uchodźstwie Statystyki Strona główna 298 Muzeum Historii Polski Warszawa 2011-07-16
. e-biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego Statystyki Strona główna 241 952 Bibtioteka Uniwersytecka w Warszawie Warszawa 2007-11-01
. Elbląska Biblioteka Cyfrowa Statystyki Strona główna 20 304 Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida Elbląg 2008-10-01
. Gdańska Biblioteka Cyfrowa Statystyki Strona główna 1 651 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku Gdańsk 2010-06-01
. ICM - DIR - Zasoby Polskie Statystyki Strona główna 121 Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW Warszawa 2007-05-01
. Inowrocławska Biblioteka Cyfrowa Statystyki Strona główna 2 835 Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza Inowrocław 2012-01-01
. Internetowa Biblioteka Wzornictwa Statystyki Strona główna 2 693 Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. Warszawa 2013-02-01
. Iławska Biblioteka Cyfrowa Statystyki Strona główna 2 679 Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie Iława 2009-09-01
. Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa Statystyki Strona główna 290 803 Biblioteka Jagiellońska Kraków 2010-07-19
. Kędzierzyńsko-Kozielska Biblioteka Cyfrowa Statystyki Strona główna 1 006 Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu Kędzierzyn-Koźle 2013-03-01
. Kolbuszowska Biblioteka Cyfrowa Statystyki Strona główna 1 074 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej Kolbuszowa 2011-05-11
. Krośnieńska Biblioteka Cyfrowa Statystyki Strona główna 4 554 Krośnieńska Biblioteka Publiczna Krosno 2009-09-01
. Księgozbiór Wirtualny Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES Statystyki Strona główna 1 639 Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES Wrocław 2006-08-11
. Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa Statystyki Strona główna 145 827 Biblioteka Główna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Toruń 2005-09-01
. Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa Statystyki Strona główna 36 813 Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego Warszawa 2010-03-19
. Małopolska Biblioteka Cyfrowa Statystyki Strona główna 89 029 Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Kraków 2006-01-01
. Muzeum Leszno Statystyki Strona główna 932 Muzeum Okręgowe w Lesznie Leszno 2013-07-22
. Nowohucka Biblioteka Cyfrowa Statystyki Strona główna 1 460 Nowohucka Biblioteka Publiczna Kraków 2008-09-01
. Opolska Biblioteka Cyfrowa Statystyki Strona główna 7 387 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu Opole 2010-05-05
. Otwórz książkę Statystyki Strona główna 472 Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW Warszawa 2009-05-01
. PAUart Katalog zbiorów artystycznych i naukowych Polskiej Akademii Umiejętności Statystyki Strona główna 10 890 Polska Akademia Umiejętności Kraków 2014
. Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa Statystyki Strona główna 4 590 Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie Kraków 2006-05-01
. Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa Statystyki Strona główna 11 709 Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów 2008-06-01
. Podlaska Biblioteka Cyfrowa Statystyki Strona główna 41 811 Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku Białystok 2006-11-01
. Polonijna Biblioteka Cyfrowa Statystyki Strona główna 3 311 Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa 2012-11-07
. Polska Biblioteka Internetowa Strona główna --- Biblioteka Narodowa Warszawa 2003-09-01
. Pomorska Biblioteka Cyfrowa Statystyki Strona główna 45 387 Politechnika Gdańska Gdańsk 2010-01-05
. Publiczne Archiwum Cyfrowe Agnieszki Osieckiej Statystyki Strona główna 898 Fundacja Okularnicy Warszawa 2009-06-01
. Płocka Biblioteka Cyfrowa Statystyki Strona główna 445 Towarzystwo Naukowe Płockie Płock 2012-09-01
. Radomska Biblioteka Cyfrowa Statystyki Strona główna 32 010 Miejska biblioteka publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu Radom 2009-01-01
. Repozytorium Biblioteka Cyfrowa IPI PAN Statystyki Strona główna 67 Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2015-01-01
. Repozytorium Centrum Otwartej Nauki Statystyki Strona główna 6 957 Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW Warszawa 2011-11-01
. Repozytorium Cyfrowe Poloników Statystyki Strona główna 3 723 Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy Białystok 2010-12-01
. Repozytorium Cyfrowe UTP w Bydgoszczy Statystyki Strona główna 796 Biblioteka Główna UTP w Bydgoszczy Bydgoszcz 2011-03-01
. Repozytorium eRIKA Statystyki Strona główna 834 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzejewskiego Kraków 2013-03-21
. Repozytorium Instytucjonalne PCSS Statystyki Strona główna 625 Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Poznań 2006-01-01
. Repozytorium Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk Statystyki Strona główna 460 Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2010-03-01
. Repozytorium Politechniki Krakowskiej Statystyki Strona główna 7 476 Biblioteka Politechniki Krakowskiej Kraków 2011-10-01
. Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Statystyki Strona główna 9 405 Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu Poznań 2010-03-26
. Repozytorium Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Statystyki Strona główna 3 212 Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Bydgoszcz
. Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Statystyki Strona główna 1 911 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Toruń 2013-01-01
. Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego Statystyki Strona główna 11 272 Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego Łódź 2012-05-11
. Rolnicza Biblioteka Cyfrowa Statystyki Strona główna 1 557 Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego Warszawa 2010-02-02
. Sądecka Biblioteka Cyfrowa Statystyki Strona główna 2 225 Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego Nowy Sącz 2012-03-31
. Sanocka Biblioteka Cyfrowa Statystyki Strona główna 950 Miejska Biblioteka Publiczna w Sanoku Sanok 2008-03-01
. Śląska Biblioteka Cyfrowa Statystyki Strona główna 161 519 Biblioteka Śląska Katowice 2006-08-01
. Statystyczna Biblioteka Cyfrowa Statystyki Strona główna 2 269 Centralna Biblioteka Statystyczna im.Stefana Szulca Warszawa 2009-01-01
. Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa Statystyki Strona główna 28 739 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach Kielce 2008-10-01
. Tarnowska Biblioteka Cyfrowa Statystyki Strona główna 648 Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Słowackiego Tarnów 2010-07-15
. Tarnowsko-Galicyjska Biblioteka Cyfrowa Statystyki Strona główna 1 990 Stowarzyszenie Tarnów 2012-03-01
. Wejherowska Biblioteka Cyfrowa Statystyki Strona główna 11 236 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie Wejherowo 2007-03-01
. Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa Statystyki Strona główna 271 201 Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych Poznań 2002-10-01
. Wirtualne Archiwum Polskich Ormian Statystyki Strona główna 4 681 Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich Warszawa 2011-05-01
. Wolne Lektury Statystyki Strona główna 3 601 Fundacja Nowoczesna Polska Warszawa 2007-09-01
. Wydawnictwa EBIB Statystyki Strona główna 373
. Wypędzeni 1939 Statystyki Strona główna 201 Związek Miast Polskich Poznań
. Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa "Pomerania" Statystyki Strona główna 33 118 Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica Szczecin 2009-05-01
. Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa Statystyki Strona główna 14 618 Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego Zielona Góra 2005-10-01
. Ziemiańska Biblioteka Cyfrowa Strona główna --- PLUS-MINUS Szczecinecka Gazeta Internetowa Szczecinek 2009-08-01
. Zofia Rydet - Zapis socjologiczny Statystyki Strona główna 11 704 Fundacja Sztuk Wizualnych Kraków
. Łódzka Regionalna Biblioteka Cyfrowa Statystyki Strona główna 11 924 Biblioteka Politechniki Łódzkiej Łódź 2012-02-02

Pobierz CSV  Pobierz jako plik CSV