Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Źródła danych

6671747/0

6 671 747

Obiekty w FBC o otwartym dostępie

0/0

0

Łączna liczba obiektów dostępnych poprzez portal FBC

1679613/0

1 679 613

Obiekty o ograniczonym dostępie

Lista źródeł danych

Nazwa źródła Liczba obiektów Koordynator Miasto On-line od
. --- Muzeum Historyczne w Lubinie Lubin 2021-05-28
Informacja Strona główna
. Akademicka Platforma Czasopism --- Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń
Informacja Strona główna
. Archiwum Filmowe PWSFTViT w Łodzi --- Fundacja Rozwoju Szkoły Filmowej Łódź 1917-10-19
Informacja Strona główna
. Archiwum Jerzego Kukuczki --- Fundacja Wielki Człowiek Katowice
Informacja Strona główna
. Archiwum Muzyki Wiejskiej --- Fundacja Muzyka Odnaleziona Warszawa 2012-10-20
Informacja Strona główna
. Armarium - dominikańska biblioteka cyfrowa --- Biblioteka Kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. Dominikanów w Krakowie Kraków 2011-04-01
Informacja Strona główna
. Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej --- Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Warszawa
Informacja Strona główna
. Bałtycka Biblioteka Cyfrowa --- Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku Słupsk 2008-11-01
Informacja Strona główna
. Bialska Biblioteka Cyfrowa --- Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej Biała Podlaska 2010-10-01
Informacja Strona główna
. Biblioteka Cyfrowa - Regionalia Ziemi Łódzkiej --- Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi Łódź 2008-12-01
Informacja Strona główna
. Biblioteka Cyfrowa AJD --- Biblioteka Główna AJD w Częstochowie Częstochowa 2012-06-01
Informacja Strona główna
. Biblioteka Cyfrowa Diecezji Legnickiej --- Biblioteka im. Jana Pawła II Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej Legnica 2012-07-09
Informacja Strona główna
. Biblioteka Cyfrowa Fundacji Ormiańskiej KZKO --- Fundacja Ormiańska KZKO Warszawa 2009-12-31
Informacja Strona główna
. Biblioteka Cyfrowa Informatyki - BC PTI --- Polskie Towarzystwo Informatyczne Warszawa 2016-02-11
Informacja Strona główna
. Biblioteka Cyfrowa Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych --- Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Katowice 2011-10-03
Informacja Strona główna
. Biblioteka Cyfrowa Instytutu Geodezji i Kartografii --- Instytut Geodezji i Kartografii Warszawa 2011-09-01
Informacja Strona główna
. Biblioteka Cyfrowa Instytutu Nafty i Gazu --- Instutut Nafty i Gazu Kraków Kraków 2013-08-01
Informacja Strona główna
. Biblioteka Cyfrowa Instytutu Odlewnictwa --- Instytut Odlewnictwa Kraków 2013-01-01
Informacja Strona główna
. Biblioteka Cyfrowa Instytutu Łączności --- Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy Warszawa 2011-01-01
Informacja Strona główna
. Biblioteka Cyfrowa Katedry Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego --- Katedra Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa 2008-10-04
Informacja Strona główna
. Biblioteka Cyfrowa Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu --- Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu Zamość 22.09.2014
Informacja Strona główna
. Biblioteka Cyfrowa KUL --- Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Lublin 2011-06-27
Informacja Strona główna
. Biblioteka Cyfrowa Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego --- Małopolskie Towarzystwo Genealogiczne Kraków 2007-01-01
Informacja Strona główna
. Biblioteka Cyfrowa ORE --- Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2007-01-01
Informacja Strona główna
. Biblioteka Cyfrowa Ośrodka KARTA --- Fundacja Ośrodka KARTA Warszawa 2009-12-01
Informacja Strona główna
. Biblioteka Cyfrowa Politechniki Koszalińskiej --- Biblioteka Politechniki Koszalińskiej Koszalin 2011-09-21
Informacja Strona główna
. Biblioteka Cyfrowa Politechniki Lubelskiej --- Biblioteka Politechniki Lubelskiej Lublin 2008-10-01
Informacja Strona główna
. Biblioteka Cyfrowa Politechniki Śląskiej --- Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej w Gliwicach Gliwice 2008-09-01
Informacja Strona główna
. Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej --- Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Warszawa 2006-05-01
Informacja Strona główna
. Biblioteka Cyfrowa Polskiego Instytutu Antropologii --- Polski Instytut Antropologii Warszawa 2011-02-21
Informacja Strona główna
. Biblioteka Cyfrowa UMCS --- Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej Lublin 2008-08-01
Informacja Strona główna
. Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach --- Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach Kielce 2014-10-01
Informacja Strona główna
. Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie --- Biblioteka Główna UPJPII Kraków 2013-12-17
Informacja Strona główna
. Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach --- Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Siedlce 2019-10-04
Informacja Strona główna
. Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego --- Biblioteka Uniwersytecka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Olsztyn 2009-02-01
Informacja Strona główna
. Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego --- Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu Wrocław 2005-12-01
Informacja Strona główna
. Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Łódzkiego --- Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego Łódź 2008-04-01
Informacja Strona główna
. Biblioteka Cyfrowa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego --- Biblioteka Główna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Warszawa 2016-03-01
Informacja Strona główna
. Biblioteka Cyfrowa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie --- Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie Lublin 2012-10-15
Informacja Strona główna
. Biblioteka Cyfrowa Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie --- Biblioteka Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie Szczytno 2015-12-01
Informacja Strona główna
. Biblioteka Cyfrowa Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli --- Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Szczecin 2011-09-12
Informacja Strona główna
. Biblioteka Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej --- Fundacja Ośrodka KARTA Warszawa 2012-01-01
Informacja Strona główna
. Biblioteka Humanistyczna --- Stowarzyszenie Nowa Humanistyka Poznań 2011-01-09
Informacja Strona główna
. Biblioteka Kolekcji Prywatnych --- Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją Toruń 2013-01-02
Informacja Strona główna
. Biblioteka Multimedialna Teatru NN --- Ośrodek 'Brama Grodzka - Teatr NN' Lublin 2010-09-01
Informacja Strona główna
. Biblioteka Otwartej Nauki --- Centrum Cyfrowe Projekt: Polska Warszawa 2013-10-22
Informacja Strona główna
. Centralna Baza Judaików --- Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN Warszawa 2015-01-01
Informacja Strona główna
. Centrum Sztuki WRO --- Centrum Sztuki WRO Wrocław
Informacja Strona główna
. Chełmska Biblioteka Cyfrowa --- Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie Chełm 2009-12-01
Informacja Strona główna
. Computer Science Journal --- Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kraków 2011-03-10
Informacja Strona główna
. Crispa – biblioteka cyfrowa Uniwersytetu Warszawskiego --- Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie Warszawa 2007-12-21
Informacja Strona główna
. Cyfrowa Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu --- Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu Sandomierz 2009-01-01
Informacja Strona główna
. Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych Polskich i Polski Dotyczących z XVI, XVII i XVIII Wieku --- Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa 2010-01-25
Informacja Strona główna
. Cyfrowa Biblioteka Historii Medycyny --- Katedra i Zakład Historii Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego Poznań 2016-02-19
Informacja Strona główna
. Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona --- Biblioteka Narodowa Warszawa 2006-10-01
Informacja Strona główna
. Cyfrowa Biblioteka PISM --- Polski Instytut Spraw Międzynarodowych Warszawa 2014-01-28
Informacja Strona główna
. Cyfrowa Ziemia Sieradzka --- Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu Sieradz 2009-02-01
Informacja Strona główna
. Cyfrowe archiwum KK NSZZ Solidarność --- Archiwum Komisji Krajowej NSZZ Gdańsk 2009-10-01
Informacja Strona główna
. Cyfrowe Archiwum Pamiątek ---
Informacja Strona główna
. Cyfrowe Archiwum Pamiątek --- 2013-01-01
Informacja Strona główna
. Cyfrowe Dziedzictwo Kulturowe --- Muzeum Narodowe w Krakowie Kraków 2014-03-31
Informacja Strona główna
. Cyfrowe Muzeum Narodowe w Warszawie --- Muzeum Narodowe w Warszawie Warszawa 2011-05-12
Informacja Strona główna
. Cyfrowe Muzeum Zamoyskich w Kozłówce --- Muzeum Zamoyskich w Kozłówce Kozłówka 2019.09.10
Informacja Strona główna
. Cyfrowy Dolny Śląsk --- Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej - Książnica Karkonoska Jelenia Góra 2006-09-01
Informacja Strona główna
. Czytelnia Czasopism PAN --- Polska Akademia Nauk Warszawa 2020-01-22
Informacja Strona główna
. Czytelnia kwartalnika "Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza" --- Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy Józefów 2011-01-20
Informacja Strona główna
. Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa --- Politechnika Wrocławska Wrocław 2004-11-01
Informacja Strona główna
. Dziennik Ustaw RP na Uchodźstwie --- Muzeum Historii Polski Warszawa 2011-07-16
Informacja Strona główna
. e-biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego --- Bibtioteka Uniwersytecka w Warszawie Warszawa 2007-11-01
Informacja Strona główna
. Elbląska Biblioteka Cyfrowa --- Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida Elbląg 2008-10-01
Informacja Strona główna
. Fundacja Muzeum Wojciecha Weissa --- Fundacja Muzeum Wojciecha Weissa Kraków
Informacja Strona główna
. Gdańska Biblioteka Cyfrowa --- Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku Gdańsk 2010-06-01
Informacja Strona główna
. ICM - DIR - Zasoby Polskie --- Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW Warszawa 2007-05-01
Informacja Strona główna
. Inowrocławska Biblioteka Cyfrowa --- Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza Inowrocław 2012-01-01
Informacja Strona główna
. Instytut im. Oskara Kolberga --- Instytut im. Oskara Kolberga Poznań 2015-01-01
Informacja Strona główna
. Internetowa Biblioteka Wzornictwa --- Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. Warszawa 2013-02-01
Informacja Strona główna
. ISS PAS Journals --- Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Warszawa
Informacja Strona główna
. Iławska Biblioteka Cyfrowa --- Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie Iława 2009-09-01
Informacja Strona główna
. Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa --- Biblioteka Jagiellońska Kraków 2010-07-19
Informacja Strona główna
. Kędzierzyńsko-Kozielska Biblioteka Cyfrowa --- Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu Kędzierzyn-Koźle 2013-03-01
Informacja Strona główna
. Kolbuszowska Biblioteka Cyfrowa --- Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej Kolbuszowa 2011-05-11
Informacja Strona główna
. Krośnieńska Biblioteka Cyfrowa --- Krośnieńska Biblioteka Publiczna Krosno 2009-09-01
Informacja Strona główna
. Księgozbiór Wirtualny Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES --- Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES Wrocław 2006-08-11
Informacja Strona główna
. Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa --- Biblioteka Główna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Toruń 2005-09-01
Informacja Strona główna
. Leszczyńska Biblioteka Cyfrowa --- Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie Leszno 01.01.2018
Informacja Strona główna
. Manuskrypty i księgi drukowane z kolekcji Muzeum Azji i Pacyfiku --- Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka Warszawa 2019-08-29
Informacja Strona główna
. Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa --- Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego Warszawa 2010-03-19
Informacja Strona główna
. Małopolska Biblioteka Cyfrowa --- Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Kraków 2006-01-01
Informacja Strona główna
. Mediateka CLZ - multimedialne archiwum historii mówionej miasta i regionu --- Białostocki Ośrodek Kultury Białystok 15.12.2016
Informacja Strona główna
. Medioteka --- Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa 2009-05-01
Informacja Strona główna
. Muzeum Dziedzictwa Kresów --- Województwo Podkarpackie Rzeszów 2021-01-29
Informacja Strona główna
. Muzeum Historii Fotografii --- Muzeum Historii Fotografii Kraków
Informacja Strona główna
. Muzeum Leszno --- Muzeum Okręgowe w Lesznie Leszno 2013-07-22
Informacja Strona główna
. Nowohucka Biblioteka Cyfrowa --- Nowohucka Biblioteka Publiczna Kraków 2008-09-01
Informacja Strona główna
. Opolska Biblioteka Cyfrowa --- Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu Opole 2010-05-05
Informacja Strona główna
. Otwarte Repozytorium Nauk Historycznych LECTORIUM --- Otwarte Repozytorium Nauk Historycznych LECTORIUM Warszawa
Informacja Strona główna
. Otwórz książkę --- Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW Warszawa 2009-05-01
Informacja Strona główna
. PAUart Katalog zbiorów artystycznych i naukowych Polskiej Akademii Umiejętności --- Polska Akademia Umiejętności Kraków 2014
Informacja Strona główna
. Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa --- Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie Kraków 2006-05-01
Informacja Strona główna
. Platforma Czasopism Uniwersytetu Opolskiego --- Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego Opole 2018-12-19
Informacja Strona główna
. Platforma Otwartych Czasopism Naukowych UAM --- Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu Poznań
Informacja Strona główna
. Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa --- Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów 2008-06-01
Informacja Strona główna
. Podlaska Biblioteka Cyfrowa --- Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku Białystok 2006-11-01
Informacja Strona główna
. Polonijna Biblioteka Cyfrowa --- Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa 2012-11-07
Informacja Strona główna
. Pomorska Biblioteka Cyfrowa --- Politechnika Gdańska Gdańsk 2010-01-05
Informacja Strona główna
. Problems of World History --- Państwowa Instytucja «Instytut Historii Świata Narodowej Akademii Nauk Ukrainy» (State Institution Kijów, Ukraina (Kyiv, Ukraine) 2016-01-01
Informacja Strona główna
. Publiczne Archiwum Cyfrowe Agnieszki Osieckiej --- Fundacja Okularnicy Warszawa 2009-06-01
Informacja Strona główna
. Płocka Biblioteka Cyfrowa --- Towarzystwo Naukowe Płockie Płock 2012-09-01
Informacja Strona główna
. Radomska Biblioteka Cyfrowa --- Miejska biblioteka publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu Radom 2009-01-01
Informacja Strona główna
. Repozytorium Biblioteka Cyfrowa IPI PAN --- Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2015-01-01
Informacja Strona główna
. Repozytorium Centrum Otwartej Nauki --- Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW Warszawa 2011-11-01
Informacja Strona główna
. Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych (RCIN) --- Instytut Matematyczny PAN Warszawa 2008-07-24
Informacja Strona główna
. Repozytorium Cyfrowe Poloników --- Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy Białystok 2010-12-01
Informacja Strona główna
. Repozytorium Cyfrowe UTP w Bydgoszczy --- Biblioteka Główna UTP w Bydgoszczy Bydgoszcz 2011-03-01
Informacja Strona główna
. Repozytorium eRIKA --- Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzejewskiego Kraków 2013-03-21
Informacja Strona główna
. Repozytorium Instytucjonalne PCSS --- Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Poznań 2006-01-01
Informacja Strona główna
. Repozytorium Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk --- Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2010-03-01
Informacja Strona główna
. Repozytorium Politechniki Krakowskiej --- Biblioteka Politechniki Krakowskiej Kraków 2011-10-01
Informacja Strona główna
. Repozytorium Politechniki Łódzkiej CYRENA --- Biblioteka Politechniki Łódzkiej Łódź 2015
Informacja Strona główna
. Repozytorium Publikacji Naukowych Politechniki Śląskiej REPOLIS --- Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej Gliwice 2012-09-27
Informacja Strona główna
. Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza --- Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu Poznań 2010-03-26
Informacja Strona główna
. Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego --- Uniwersytet Jagielloński, Biblioteka Jagiellońska Kraków 2014-12-01
Informacja Strona główna
. Repozytorium Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy --- Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Bydgoszcz
Informacja Strona główna
. Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika --- Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Toruń 2013-01-01
Informacja Strona główna
. Repozytorium Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach --- Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Siedlce 2014-12-31
Informacja Strona główna
. Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego (Repozytorium UWr - RUWr) j --- Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu Wrocław 2013-05-24
Informacja Strona główna
. Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego --- Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego Łódź 2012-05-11
Informacja Strona główna
. Rocznik Filozoficzny Ignatianum --- Akademia Ignatianum w Krakowie Kraków 2016-04-30
Informacja Strona główna
. Rolnicza Biblioteka Cyfrowa --- Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego Warszawa 2010-02-02
Informacja Strona główna
. Sądecka Biblioteka Cyfrowa --- Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego Nowy Sącz 2012-03-31
Informacja Strona główna
. Sanocka Biblioteka Cyfrowa --- Miejska Biblioteka Publiczna w Sanoku Sanok 2008-03-01
Informacja Strona główna
. Śląska Biblioteka Cyfrowa --- Biblioteka Śląska Katowice 2006-08-01
Informacja Strona główna
. Statystyczna Biblioteka Cyfrowa --- Centralna Biblioteka Statystyczna im.Stefana Szulca Warszawa 2009-01-01
Informacja Strona główna
. Studia Informatica --- Instytut Informatyki Politechniki Sląskiej Gliwice 2013-12-01
Informacja Strona główna
. Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa --- Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach Kielce 2008-10-01
Informacja Strona główna
. Tarnobrzeska Biblioteka Cyfrowa --- Miejska Biblioteka Publiczna im.dr.Michała Marczaka w Tarnobrzegu Tarnobrzeg 2011-11-11
Informacja Strona główna
. Tarnowska Biblioteka Cyfrowa --- Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Słowackiego Tarnów 2010-07-15
Informacja Strona główna
. Tarnowsko-Galicyjska Biblioteka Cyfrowa --- Stowarzyszenie Cyfrowa Galicja Tarnów 2012-03-01
Informacja Strona główna
. Warmińsko-Mazurska Biblioteka Cyfrowa --- Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie Olsztyn 2015-02-12
Informacja Strona główna
. Wejherowska Biblioteka Cyfrowa --- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie Wejherowo 2007-03-01
Informacja Strona główna
. Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa --- Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych Poznań 2002-10-01
Informacja Strona główna
. Wirtualne Archiwum Polskich Ormian --- Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich Warszawa 2011-05-01
Informacja Strona główna
. Wolne Lektury --- Fundacja Nowoczesna Polska Warszawa 2007-09-01
Informacja Strona główna
. Wydawnictwa Stowarzyszenia EBIB --- Stowarzyszenie EBIB Nałęczów 1999-04-01
Informacja Strona główna
. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego --- Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o. o. Wrocław 2012-01-12
Informacja Strona główna
. Wydział Filozoficzny UAM --- Wydział Filozoficzny UAM Poznań 2010-01-01
Informacja Strona główna
. Wypędzeni 1939 --- Związek Miast Polskich Poznań
Informacja Strona główna
. Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa "Pomerania" --- Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica Szczecin 2009-05-01
Informacja Strona główna
. Zapisy Terroru Repozytorium Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami --- Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego Warszawa 2016-08-05
Informacja Strona główna
. Zbiory ECS --- Europejskie Centrum Solidarności Gdańsk
Informacja Strona główna
. Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa --- Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego Zielona Góra 2005-10-01
Informacja Strona główna
. Zofia Rydet - Zapis socjologiczny --- Fundacja Sztuk Wizualnych Kraków
Informacja Strona główna
. Żydowski Instytut Historyczny --- Żydowski Instytut Historyczny Warszawa
Informacja Strona główna
. Łódzka Regionalna Biblioteka Cyfrowa CYBRA --- Politechnika Łódzka Łódź 2012-02-02
Informacja Strona główna

Pobierz CSV  Pobierz jako plik CSV