Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Otwarte Repozytorium Nauk Historycznych LECTORIUM

Adres WWW: http://repozytorium.lectorium.edu.pl/
Dostępna on-line od dnia:
Instytucja koordynująca: Otwarte Repozytorium Nauk Historycznych LECTORIUM
Kontakt: http://lectorium.edu.pl/kontakt-z-nami/
Lokalizacja: Warszawa

Lectorium to otwarte dziedzinowe repozytorium naukowe, umożliwiające przechowywanie i publiczne udostępnianie dorobku polskich uczonych zajmujących się naukami historycznymi i pokrewnymi. Powstało na wzór najbardziej znanych tego typu repozytoriów funkcjonujących w naukach ścisłych.

Wszystkie utwory deponowane w Lectorium dostępne są w modelu Open Access, czyli dostępne są bezpłatnie i bez konieczności logowania. Dokładny zakres swobody korzystania z publikacji określa autor danego dzieła.

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]