Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Statystyczna Biblioteka Cyfrowa

Adres WWW: http://statlibr.stat.gov.pl/F?func=find-c&ccl_term=WSC=%2812345%29
Dostępna on-line od dnia: 2009-01-01
Instytucja koordynująca: Centralna Biblioteka Statystyczna im.Stefana Szulca
Lokalizacja: Warszawa

Statystyczna Biblioteka Cyfrowa została uruchomiona przez Centralną Bibliotekę Statystyczną im.Stefana Szulca w Warszawie w styczniu 2009 r. Zawiera najcenniejsze zbiory statystyczno-demograficzne CBS z XIX wieku, wszystkie wydane w latach 1918-1939 przez Główny Urząd Statystyczny „Roczniki Statystyki RP”,publikacje z powszechnych spisów ludności Polski z 1921, 1931,1946,1950 i 1960 r. oraz przedwojenne czasopisma statystyczne i cenne cimelia kartograficzne (np.”Rzeczpospolita Polska.Atlas Statystyczny” z 1930r.)itp.Digitalizacja zasobów prowadzona jest ze środków własnych biblioteki, dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz – w 2015 r. – ze środków SISP-2.

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]