Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa

Adres WWW: http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/
Dostępna on-line od dnia: 2010-03-19
Instytucja koordynująca: Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
Kontakt: https://mbc.cyfrowemazowsze.pl:8443/dlibra/contact
Lokalizacja: Warszawa

Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa jest tworzona przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy – Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego we współpracy z bibliotekami publicznymi województwa mazowieckiego oraz bibliotekami dzielnicowymi w Warszawie.

Budując zasób Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej koncentrujemy się głównie na materiałach ważnych dla naszego regionu. Za podstawowe kryterium budowy kolekcji posłużą nam potrzeby użytkowników mazowieckich bibliotek. Dlatego nie przesądzamy o ostatecznym jej kształcie. Potrzeby czytelnicze i informacyjne ewoluują, a wraz z nimi powinna zmieniać się Mazowiecka Bibliotek Cyfrowa.

Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa przewiduje stworzenie cyfrowych kolekcji materiałów ważnych dla naszego regionu, a więc szeroko pojętych Varsavianów i Mazovianów, które zostaną udostępnione w Internecie za pomocą systemu dLibra.

Zasób publikowany w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej jest dostępny wszystkim niekomercyjnym użytkownikom Internetu nieodpłatnie. Kierujemy go do studentów, uczniów, badaczy regionu, a także wszystkich osób zainteresowanych problematyką Mazowsza.

Dalsze informacje: przejdź do szczegółowego opisu na stronie źródła danych

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]