Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Księgozbiór Wirtualny Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES

Adres WWW: http://digital.fides.org.pl
Dostępna on-line od dnia: 2006-08-11
Instytucja koordynująca: Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES
Kontakt: https://digital.fides.org.pl/dlibra/contact
Lokalizacja: Wrocław
Biblioteka wirtualna (cyfrowa) FIDES, technicznie została uruchomiona 11 sierpnia 2006 r., w dzień liturgicznego wspomnienia św. Klary – patronki nowoczesnych mediów i nosi nazwę „Księgozbiór Wirtualny Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES”. Uroczystego otwarcia tego serwisu podczas obrad XII Walnego Zgromadzenia FIDES, w dniu 27 września 2006, dokonał Ks. Biskup Piotr Jarecki, sufragan Archidiecezji Warszawskiej. Księgozbiór Wirtualny Federacji FIDES gromadzi i prezentuje zbiory udostępnione przez różne biblioteki działające w ramach Federacji oraz utwory przekazane do publikacji bezpośrednio przez twórców i wydawców.

Dalsze informacje: przejdź do szczegółowego opisu na stronie źródła danych

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]