Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Opolska Biblioteka Cyfrowa

Adres WWW: http://obc.opole.pl
Dostępna on-line od dnia: 2010-05-05
Instytucja koordynująca: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu
Kontakt: https://obc.opole.pl/dlibra/contact
Lokalizacja: Opole
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu w ostatnich dniach roku 2009 uruchomiła Opolską Bibliotekę Cyfrową, która została współfinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „MECENAT 2009”.

Dalsze informacje: przejdź do szczegółowego opisu na stronie źródła danych

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]