Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >
21 marca 2016

O FBC

Federacja Bibliotek Cyfrowych (FBC) to serwis internetowy, którego podstawowym celem jest gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o dostępnych on-line zbiorach polskich instytucji nauki i kultury. Schematycznie zasadę i środowisko działania FBC przedstawia widoczny poniżej rysunek.

Instytucje takie jak biblioteki, archiwa czy muzea udostępniają swoje zbiory on-line w postaci cyfrowej, uprzednio je digitalizując. Czynią to poprzez serwisy zwane bibliotekami, archiwami czy muzeami cyfrowymi. Jedną z najbardziej kompletnych list tego typu serwisów można znaleźć na stronach FBC. Użytkownicy – internauci – mogą korzystać ze zbiorów udostępnianych bezpośrednio przez te instytucje w poszczególnych bibliotekach cyfrowych. Gdy jednak zachodzi potrzeba znalezienia konkretnego obiektu czy też obiektów powiązanych z jakimś tematem, osobą czy miejscem, duża liczba bibliotek cyfrowych staje się problemem. Użytkownicy mogą korzystać z wyszukiwarek ogólnego przeznaczenia, takich jak Google, jednak wtedy trudno jest potwierdzić wiarygodność wielu z otrzymanych wyników, a strony wartościowe mogą umknąć wśród przypadkowych.

Zadaniem Federacji jest umożliwienie użytkownikom przeszukiwania tylko wybranych źródeł danych, w sposób precyzyjniejszy niż pozwalają na to ogólne wyszukiwarki. Podstawą FBC jest aktualizowana co noc baza danych o obiektach udostępnianych w sieci przez polskie instytucje nauki i kultury. Użytkownicy przeszukując tę bazę otrzymują odnośniki do obiektów znajdujących się we współpracujących w FBC bibliotekach cyfrowych. Ponadto FBC przekazuje zgromadzone dane innym serwisom internetowym, takim jak np. Europejska Biblioteka Cyfrowa EUROPEANA, przyczyniając się tym samym do szerokiej promocji polskiego dziedzictwa na świecie.

 

about-fbc-300x300

Dokładniejszy opis możliwości, jakie daje użytkownikom serwis Federacji Bibliotek Cyfrowych można znaleźć w sekcji „Podstawowe funkcje dla użytkowników„. Informacje dla instytucji zainteresowanych udostępnianiem poprzez FBC zebrano w sekcji „Dołącz do FBC!„. Szczegółowe wytyczne dotyczące możliwości wykorzystania danych FBC w zewnętrznych serwisach znajdują się w sekcji „Otwarte dane FBC„.

Wszystkich zainteresowanych dodatkowymi informacjami lub współpracą z FBC zachęcamy do kontaktu. Jesteśmy również bardzo zainteresowani Państwa opiniami na temat serwisu FBC oraz pomysłami na kolejne usługi, które ten serwis mógłby udostępniać.

Operatorem Federacji Bibliotek Cyfrowych jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN. Za rozwój i funkcjonowanie FBC odpowiada Zespół Bibliotek Cyfrowych PCSS.