Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Biblioteka Cyfrowa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Adres WWW: http://bc.wbp.lublin.pl
Dostępna on-line od dnia: 2012-10-15
Instytucja koordynująca: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
Kontakt: http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/text?id=adres
Lokalizacja: Lublin

Utworzona w 2012 r. Biblioteka Cyfrowa WBP w Lublinie udostępnia w formie elektronicznej zbiory Książnicy. Znajdują się wśród nich materiały książki, fotografie, rękopisy, stare druki, grafiki, czasopisma, druki ulotne) z Lublina i Lubelszczyzny, oraz cenne dokumenty i publikacje spoza regionu. Docelowo planujemy również udostępnianie publikacji małych regionalnych ośrodków wydawniczych oraz zbiorów prywatnych (np. fotografii).

Dalsze informacje: przejdź do szczegółowego opisu na stronie źródła danych

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]