Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Biblioteka Cyfrowa - Regionalia Ziemi Łódzkiej

Adres WWW: http://bc.wbp.lodz.pl/dlibra
Dostępna on-line od dnia: 2008-12-01
Instytucja koordynująca: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi
Kontakt: https://bc.wbp.lodz.pl/dlibra/contact
Lokalizacja: Łódź

Tworzona jest przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Udostępnia głównie materiały regionalne, a w szczególności najstarsze czasopisma łódzkie. Powstała dzięki dotacjom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]