Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Studia Informatica

Adres WWW: http://studiainformatica.polsl.pl
Dostępna on-line od dnia: 2013-12-01
Instytucja koordynująca: Instytut Informatyki Politechniki Sląskiej
Kontakt: http://studiainformatica.polsl.pl/index.php/SI/about/contact
Lokalizacja: Gliwice

Czasopismo „Studia Informatica” (ISSN 1642-0489) wydawane jest przez wydawnictwo Politechniki Śląskiej, a od strony strony merytorycznej redakcja prowadzona jest przez Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej. Czasopismo jest dwujęzycznym (angielsko-polskim) kwartalnikiem poświęconym informatyce. Pismo działa nieprzerwanie od 30 lat, początkowo jako „Zeszyty Naukowe” (ISSN 0208-7286), a od 2000r pod obecnym tytułem. Źródłem danych jest portal czasopisma prowadzony w oparciu o platformę OJS obsługującą m.in. OAI-PMH.

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]