Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Cyfrowe Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Adres WWW: https://cyfrowe.muzeumzamoyskich.pl/dlibra
Dostępna on-line od dnia: 2019.09.10
Instytucja koordynująca: Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
Partnerzy: zobacz listę
Kontakt: https://www.muzeumzamoyskich.pl/
Lokalizacja: Kozłówka

Cyfrowe Muzeum Zamoyskich w Kozłówce utworzono w ramach realizacji projektu pn. „Opracowanie i udostępnianie wybranych zasobów dziedzictwa Muzeum Zamoyskich w Kozłówce”.  Jego celem jest udostępnianie i umożliwianie ponownego wykorzystywania zasobów cyfrowych muzeum do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych.

Przedmiotem zadania było nieodpłatne udostępnienie wszystkim użytkownikom Internetu nie publikowanej dotychczas kolekcji fotografii zabytkowej. Kolekcja obejmuje 450 fotografii, które zaprezentowano w postaci cyfrowej galerii. W skład wytypowanego zasobu weszły fotografie przedstawiające potomków i najbliższych krewnych Zofii z Czartoryskich i Stanisława Kostki Zamoyskich. Te fotografie stanowią część kolekcji pochodzącej ze zbioru Konstantego Zamoyskiego, I ordynata kozłowieckiego obejmującej 1629 fotografii zabytkowych. Stanowią nieocenione źródło informacji dla genealogów, historyków, archiwistów, a także dla wszystkich zainteresowanych.

Zakładane cele udało się zrealizować poprzez: zakup oprogramowania umożliwiającego udostępnienie cyfrowej kolekcji obiektów muzealnych w postaci cyfrowego muzeum oraz poprzez import danych z istniejącego systemu muzealnego.

W przyszłości planowane jest udostępnienie następnych kolekcji obiektów ze zbiorów Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

Dalsze informacje: przejdź do szczegółowego opisu na stronie źródła danych

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]