Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Biblioteka Cyfrowa Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Adres WWW: http://bc.ietu.katowice.pl/
Dostępna on-line od dnia: 2011-10-03
Instytucja koordynująca: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
Kontakt: http://bc.ietu.katowice.pl/dlibra/contact
Lokalizacja: Katowice

Biblioteka Cyfrowa Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych powstała w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury informatycznej gromadzenia, przetwarzania i analizy danych środowiskowych” (in2in). Jej zasoby obejmują rózne dziedziny nauki z ukierunkowaniem na nauki przyrodnicze i techniczne. Większość pozycji literaturowych dotyczy ekologii i ochrony środowiska. Ze względu na ich interdyscyplinarny charakter w księgozbiorze IETU znajdą się pozycje literaturowe m.in. z takich dyscyplin naukowych, jak: biotechnologia, ekotoksykologia, inżynieria rolnicza, nauki o zarządzaniu, polityka regionalna, prawo, zdrowie publiczne. Oprócz pozycji literaturowych i czasopism znajdą się w niej niepublikowane prace naukowo-badawcze IETU. Do prezentacji zbiorów wykorzystuje się oprogramowanie dLibra.Wszystkie publikacje umieszczone w Bibliotece Cyfrowej mają uregulowany status prawny. Dostęp do niektórych materiałów może być ograniczony zgodnie z obowiązującym prawem autorskim

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]