Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Biblioteka Cyfrowa Instytutu Geodezji i Kartografii

Adres WWW: http://bc.igik.edu.pl
Dostępna on-line od dnia: 2011-09-01
Instytucja koordynująca: Instytut Geodezji i Kartografii
Kontakt: http://bc.igik.edu.pl/dlibra/contact
Lokalizacja: Warszawa

Instytut Geodezji i Kartografii w ramach projektu „Rozwój cyfrowych zasobów geoinformacyjnych i ich udostępnianie w ramach Ogólnokrajowego Systemu Geoinformacji Naukowej Integrującego Wiedzę Geodezyjną” – „OGNIWO” (finansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013) utworzył Bibliotekę Cyfrową IGiK (BC IGiK). Podstawowym celem BC IGiK jest rozpowszechnianie, popularyzacja i szerokie udostępnianie wydawnictw własnych IGiK i zasobów informacyjnych Biblioteki Instytutu w postaci cyfrowej. Pełnotekstowe zbiory biblioteki cyfrowej, podzielono na kolekcje: Prace Instytutu Geodezji i Kartografii, Geoinformation Issues, Seria Monograficzna, Rocznik Astronomiczny, Niepublikowane prace naukowo-badawcze – podkolekcje: granty i prace doktorskie (te ostatnie są dostępne w sieci lokalnej Biblioteki Instytutu Geodezji i Kartografii. W przyszłości będą też dołączone bazy bibliograficzne: GiK i GiK/PAT.

Dalsze informacje: przejdź do szczegółowego opisu na stronie źródła danych

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]