Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Radomska Biblioteka Cyfrowa

Adres WWW: http://bc.radom.pl/dlibra
Dostępna on-line od dnia: 2009-01-01
Instytucja koordynująca: Miejska biblioteka publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu
Kontakt: https://bc.radom.pl/dlibra/contact
Lokalizacja: Radom
Radomską Bibliotekę Cyfrową tworzy Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu. Celem projektu jest zgromadzenie wszystkich dostępnych dokumentów regionalnych, dotychczas rozproszonych, przechowywanych w wielu bibliotekach, instytucjach, ośrodkach informacji w Radomiu oraz poza Radomiem w jednym miejscu, zapewnienie osobom zainteresowanym powszechnego do nich dostępu poprzez Internet oraz ochrona cennych, starych wydawnictw, często zachowanych w złym stanie, którym bezpośrednie udostępnianie grozi całkowitym zniszczeniem.

Dalsze informacje: przejdź do szczegółowego opisu na stronie źródła danych

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]