Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Centralna Baza Judaików

Adres WWW: http://judaika.polin.pl
Dostępna on-line od dnia: 2015-01-01
Instytucja koordynująca: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Kontakt: http://www.polin.pl/
Lokalizacja: Warszawa

W 2011 roku Muzeum Historii Żydów Polskich rozpoczęło realizację wieloletniego projektu digitalizacji pod nazwą Centralna Baza Judaików. Projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Kultura+, którego operatorem jest Narodowy Instytut Audiowizualny. Założeniem projektu jest zbudowanie profesjonalnej bazy danych, w której skatalogowane zostaną judaika wraz z ich cyfrowymi wizerunkami rozproszone w polskich muzeach, archiwach i prywatnych kolekcjach. W pierwszej kolejności zdigitalizowaliśmy wybrane obiekty ze zbiorów własnych oraz Żydowskiego Instytutu Historycznego – pierwszego partnera tego projektu. W dalszym etapie prac nawiązaliśmy współpracę z kolejnymi instytucjami posiadającymi w swych zbiorach judaika: Muzeum Regionalnym w Łęcznej – oddziałem Muzeum Lubelskiego, Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Ostrowcu Świętokrzyskim, Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Stowarzyszeniem Żydowski Instytut Historyczny. Mamy nadzieję, że internetowy katalog judaików posłuży muzealnikom, naukowcom i nauczycielom w ich pracy zawodowej. Uczniom, studentom oraz badaczom historii Żydów pozwoli pogłębić wiedzę, kuratorom wystaw ułatwi poszukiwania materiałów. Większość obiektów znajdujących się w zbiorach Muzeum Historii Żydów Polskich pochodzi od prywatnych darczyńców. Są to przede wszystkim pamiątki rodzinne, dokumenty, przedmioty codziennego użytku, listy czy wspomnienia. Od 2006 roku w ramach Programu Zbierania Pamiątek Muzeum zgromadziło prawie 6 000 obiektów, z których znaczna część zaprezentowana jest w Centralnej Bazie Judaików.

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]