Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Baza Wiedzy Uniwersytetu w Siedlcach

Adres WWW: https://bazawiedzy.uph.edu.pl/
Dostępna on-line od dnia: 2014-12-31
Instytucja koordynująca: Biblioteka Główna Uniwersytetu w Siedlcach
Kontakt: https://bazawiedzy.uph.edu.pl/about/for_authors.seam?lang=pl
Lokalizacja: Siedlce

Baza Wiedzy Uniwersytetu w Siedlcachpełni funkcję repozytorium instytucjonalnego, w którym gromadzone są publikacje powstałe w wyniku działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej pracowników i doktorantów UwS.

Dalsze informacje: przejdź do szczegółowego opisu na stronie źródła danych

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]