Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Publiczne Archiwum Cyfrowe Agnieszki Osieckiej

Adres WWW: http://www.archiwumagnieszkiosieckiej.pl
Dostępna on-line od dnia: 2009-06-01
Instytucja koordynująca: Fundacja Okularnicy
Kontakt: https://www.archiwumagnieszkiosieckiej.pl/dlibra/contact
Lokalizacja: Warszawa

Agnieszka Osiecka całe życie pisała ręcznie i na maszynie. Dziś Jej Archiwum wchodzi w XXI wiek – erę digitalizacji i informatyzacji. Organizatorów przedsięwzięcia cieszy, że kolejne pokolenia, które piszą i czytają wiersze za pomocą komputerów, będą miały świadectwo jak tworzyli poeci XX wieku.

Jest to pierwsze w Polsce tak obszerne, zdigitalizowane osobiste archiwum poetyckie, które będzie dostępne bez ograniczeń dla użytkowników domowych i instytucji naukowych.

Dalsze informacje: przejdź do szczegółowego opisu na stronie źródła danych

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]