Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Polonijna Biblioteka Cyfrowa

Adres WWW: http://www.pbc.uw.edu.pl/
Dostępna on-line od dnia: 2012-11-07
Instytucja koordynująca: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
Lokalizacja: Warszawa

Polonijna Biblioteka Cyfrowa zamieszcza cyfrowe kopie unikalnych poloników z wybranych kolekcji zagranicznych.

Polonijna Biblioteka Cyfrowa została utworzona przez Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego i jest współfinansowana ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”.

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]