Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego (Repozytorium UWr - RUWr) j

Adres WWW: https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/
Dostępna on-line od dnia: 2013-05-24
Instytucja koordynująca: Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
Kontakt: https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/contact
Lokalizacja: Wrocław

Repozytorium UWr to repozytorium instytucjonalne, które archiwizuje i udostępnia materiały o charakterze naukowym i badawczo-rozwojowym wytworzone przez pracowników, doktorantów i (w wyborze) przez studentów Uniwersytetu Wrocławskiego lub wydane na UWr Materiały te dzielą się na materiały opublikowane oraz niepublikowane i obejmują m.in. prace doktorskie, habilitacyjne, wyróżnione prace licencjackie i magisterskie, artykuły naukowe, materiały konferencyjne, monografie lub ich rozdziały, materiały dydaktyczne, postery, a także tzw. szarą literaturę, czyli wszelkie niepublikowane materiały typu: sprawozdania, raporty, itp.

Układ repozytorium jest dziedzinowy, zgodny z dziedzinami reprezentowanymi na Uczelni w ramach jednostek organizacyjnych, tj. wydziałów, instytutów oraz innych jednostek międzywydziałowych i ogólnouczelnianych, a struktura – hierarchiczna, oparta na zespołach dziedzinowych, obejmujących różnorodne kolekcje.

Repozytorium wykorzystuje oprogramowanie dLibra – opracowane i rozwijane przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe.

Dalsze informacje: przejdź do szczegółowego opisu na stronie źródła danych

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]