Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >
21 marca 2016

FBC API

Baza Bibliotek Cyfrowych

Baza Bibliotek Cyfrowych (BBC) gromadzi różnorodne dane o bibliotekach cyfrowych w Polsce, takie jak:

Aby się znaleźć w BBC nie jest wymagane przekazywanie danych do FBC (jednak jest to kolejnym naturalnym etapem współpracy z nami).

Eksport do formatu CSV

Zawartość BBC można pobrać w formacie CSV, jednak do tego formatu eksportowane są tylko wybrane informacje. Większość z nich znajduje się na zestawieniu BBC. Poniżej znajduje się pełna lista danych eksportowanych do postaci CSV (w kolejności kolumn pliku eksportowego):

 • URL do logo,
 • nazwa,
 • strona główna,
 • stan (jeden z trzech: planowana, w przygotowaniu, dostępna),
 • liczba instytucji tworzących,
 • liczba publikacji dostępnych,
 • liczba publikacji planowanych,
 • URL do interfejsu OAI z publikacjami dostępnymi,
 • URL do interfejsu OAI z publikacjami planowanymi,
 • czy korzystają z Sieciowego Profilu Użytkownika,
 • FBC Id dla publikacji dostępnych,
 • FBC Id dla publikacji planowanych.

Pole FBC Id wskazuje na wewnętrzny identyfikator biblioteki cyfrowej w serwisie Federacji Bibliotek Cyfrowych. Jest on między innymi wykorzystywany do zawężania wyszukiwania do konkretnych bibliotek cyfrowych (więcej na ten temat w dziale o interfejsie OpenSearch).

Gdy FBC nie gromadzi opisów publikacji od danej biblioteki cyfrowej, wówczas w pliku nie są wypełnione następujące pola:

 • liczba publikacji dostępnych,
 • liczba publikacji planowanych,
 • FBC Id dla publikacji dostępnych,
 • FBC Id dla publikacji planowanych.

Natomiast jeżeli biblioteka nie udostępnia informacji o publikacjach planowanych, wówczas poniższe pola pozostają puste:

 • liczba publikacji planowanych,
 • URL do interfejsu OAI z publikacjami planowanymi,
 • FBC Id dla publikacji planowanych.

Wyeksportowane dane z BBC można pobrać pod adresem:

http://fbc.pionier.net.pl/owoc/list-libs.csv