Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Medioteka

Adres WWW: http://medioteka.uw.edu.pl/dlibra
Dostępna on-line od dnia: 2009-05-01
Instytucja koordynująca: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
Lokalizacja: Warszawa

Medioteka Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego zamieszcza publikacje z zakresu bibliologii i informacji naukowej, w tym teksty pracowników i współpracowników Instytutu.

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]