Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Łódzka Regionalna Biblioteka Cyfrowa CYBRA

Adres WWW: http://cybra.lodz.pl
Dostępna on-line od dnia: 2012-02-02
Instytucja koordynująca: Politechnika Łódzka
Partnerzy: zobacz listę
Kontakt: https://cybra.lodz.pl/dlibra/contact
Lokalizacja: Łódź

CYBRA to inaczej Łódzka Regionalna Biblioteka Cyfrowa. Można w niej znaleźć zeskanowane lub typu „digital born” materiały biblioteczne dwóch łódzkich bibliotek: Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Medycznego. Docelowo w CYBRZE będą również udostępniane zasoby cyfrowe innych z regionu łódzkiego bibliotek – głównie uczelnianych, będących członkami Łódzkiej Akademickiej Sieci Bibliotecznej (ŁASB). Jednocześnie uczestnictwo w projekcie CYBRA jest otwarte dla innych zainteresowanych instytucji.

W kolekcji Politechnika Łódzka znajdują się obiekty cyfrowe, tworzące od roku 2005 do momentu uruchomienia wspólnego projektu CYBRA, pierwszą bibliotekę cyfrową w regionie łódzkim – BC Politechniki Łódzkiej eBiPoL. Zasób cyfrowy CYBRY jest w większości przeszukiwany pełnotekstowo oraz posiada wewnętrzną linkowaną strukturę spisów treści umożliwiającą szybką nawigację w dokumentach.

Dostęp do zbiorów jest bezpłatny. Każdą publikację można przeglądać w pełnym tekście – w zakresie, na jaki pozwala licencja udzielona przez autora (np. licencja Creative Commons, licencja uczelniana PŁ lub UMed) lub obowiązujące przepisy prawa autorskiego. Ze zbiorów mogą korzystać wszyscy. Część zbiorów jest jednak dostępna tylko wewnątrz sieci uczelnianej Politechniki Łódzkiej lub Uniwersytetu Medycznego w zakresie dozwolonego użytku lub tylko na terenie właściwych bibliotek i ich filii (p. pole Prawa w opisie danego obiektu cyfrowego).

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]