Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Cyfrowe Archiwum Pamiątek

Adres WWW: https://fbc.pionier.net.pl/zbiorki
Dostępna on-line od dnia: 2013-01-01
Instytucja koordynująca:
Kontakt: https://fbc.pionier.net.pl/zbiorki/dlibra/contact
Lokalizacja:

Celem tej strony jest umożliwienie szerokiego udostępniania w internecie swoich zdigitalizowanych pamiątek. Treść tego archiwum powstaje przede wszystkim podczas publicznych akcji digitalizacyjnych, a samo archiwum powstało pierwotnie na potrzeby kampanii Europeana 1989, realizowanej w wielu krajach Europy, w tym Polsce w czerwcu 2013 roku.

Europeana 1989 dokumentuje przemiany, które miały miejsce w Polsce i krajach byłego bloku wschodniego. Projekt ma na celu stworzenie żywego i pełnego obrazu rewolucyjnych wydarzeń mających miejsce w 1989 roku w Europie. Poprzez gromadzenie opowiadań, zdjęć, filmów oraz nagrań dźwiękowych z każdego kraju zaangażowanego w przemiany 1989 roku stworzone zostanie archiwum cyfrowych pamiątek z tamtego czasu. Osobiste historie, wspomnienia i doświadczenia mogą pomóc innym lepiej zrozumieć proces zmian oraz pozwolą pokazać tamte wydarzenia z innej perspektywy.

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]