Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Biblioteka Otwartej Nauki

Adres WWW: http://bon.edu.pl/
Dostępna on-line od dnia: 2013-10-22
Instytucja koordynująca: Centrum Cyfrowe Projekt: Polska
Kontakt: http://bon.edu.pl/info/kontakt/
Lokalizacja: Warszawa

Celem projektu jest jak najszersze udostępnienie publikacji książkowych stanowiących spuściznę kulturową i naukową polskiej humanistyki, poprzez ich digitalizację i otwartą publikację w Sieci.

Udostępnianie książek odbywa  się we współpracy z polskimi instytucjami naukowymi, wydawnictwami i autorami publikacji. Dodatkowym celem projektu jest prezentacja wzorcowego modelu digitalizacji i udostępniania zasobów w oparciu o wolne licencjonowanie treści i otwarte standardy techniczne – zapewniające najwyższy poziom dostępności, a więc i zysku społecznego, z digitalizowanego zasobu.

Dalsze informacje: przejdź do szczegółowego opisu na stronie źródła danych

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]