Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Czytelnia Czasopism PAN

Adres WWW: http://journals.pan.pl/dlibra/
Dostępna on-line od dnia: 2020-01-22
Instytucja koordynująca: Polska Akademia Nauk
Kontakt: http://journals.pan.pl/dlibra/contact
Lokalizacja: Warszawa

Treści znajdujące się w Czytelni czasopism PAN opublikowane są na warunkach licencji  Creative Commons Attribution-Non-Commercial-NoDerivs license.

Wolno:
Dzielenie się — kopiuj i rozpowszechniaj utwór w dowolnym medium i formacie

 

Na następujących warunkach:
Uznanie autorstwa — Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany . Możesz to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania prze licencjodawcę poparcia dla Ciebie lub sposobu, w jaki wykorzystujesz ten utwór.

Użycie niekomercyjne — Nie należy wykorzystywać utworu do celów komercyjnych

Bez utworów zależnych — Remiksując, przetwarzając lub tworząc na podstawie utworu, nie wolno rozpowszechniać zmodyfikowanych treści.

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]