Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

ISS PAS Journals

Adres WWW: https://ispan.waw.pl/journals/index.php
Dostępna on-line od dnia:
Instytucja koordynująca: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
Kontakt: https://ispan.waw.pl/journals/index.php/index/about
Lokalizacja: Warszawa

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (IS PAN) istnieje od 1954 roku. Prowadzi interdyscyplinarne badania nad językami, literaturami, kulturą, historią i zagadnieniami narodowościowymi Słowiańszczyzny. Osiągnięcia naukowe Instytutu od lat znajdują odzwierciedlenie w wysokiej pozycji w rankingach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Akademii Nauk.

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]