Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Biblioteka Cyfrowa Polskiego Instytutu Antropologii

Adres WWW: http://www.cyfrowaetnografia.pl/dlibra
Dostępna on-line od dnia: 2011-02-21
Instytucja koordynująca: Polski Instytut Antropologii
Kontakt: https://www.cyfrowaetnografia.pl/dlibra/contact
Lokalizacja: Warszawa

Głównym celem projektu jest wzbogacenie polskiego Internetu o fachowe treści etnograficzne. Planowanym końcowym efektem projektu ma być kompleksowe rozwiązanie komputerowego wspomagania pracy etnografa (wyszukiwanie informacji naukowej w Internecie, baza polskich tekstów etnograficznych, narzędzia do zarządzania bibliografią i do analizy danych jakościowych).

Dalsze informacje: przejdź do szczegółowego opisu na stronie źródła danych

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]