Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Biblioteka Cyfrowa UMCS

Adres WWW: http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra
Dostępna on-line od dnia: 2008-08-01
Instytucja koordynująca: Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej
Kontakt: https://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/contact
Lokalizacja: Lublin

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jest tworzona w oparciu o zasoby systemu biblioteczno-informacyjnego UMCS i zbiory prywatne pracowników naukowych UMCS.

Powstające kolekcje obejmą: cyfrowe kopie zbiorów stanowiących dziedzictwo kultury europejskiej i regionalnej, kopie podręczników akademickich, monografii i artykułów naukowych, rozpraw doktorskich, publikacji różnego typu dotyczących Lubelszczyzny. Zasadniczym celem realizowanego projektu jest udostępnienie zasobów cyfrowych potrzebnych do prowadzenia w Uniwersytecie prac naukowych i dydaktycznych, jak również dostarczenie materiałów dla wszystkich zainteresowanych użytkowników Internetu. Realizacja projektu będzie służyła ochronie zabytkowych zbiorów reprezentujących dziedzictwo kulturowe i upowszechnieniu wiedzy na ich temat.

Dalsze informacje: przejdź do szczegółowego opisu na stronie źródła danych

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]