Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych Polskich i Polski Dotyczących z XVI, XVII i XVIII Wieku

Adres WWW: http://cbdu.id.uw.edu.pl/
Dostępna on-line od dnia: 2010-01-25
Instytucja koordynująca: Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego
Lokalizacja: Warszawa

Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych Polskich i Polski Dotyczących z XVI, XVII i XVIII Wieku (CBDU) zawiera możliwie wszystkie zachowane i opisane w literaturze tego typu druki. Zostały one zebrane głównie na podstawie pracy Konrada Zawadzkiego „Gazety ulotne polskie i Polski dotyczące od XVI-XVIII wieku” zawierającej opisy prawie 2 tys. jednostek bibliograficznych. Skany prezentowane w CBDU zostały wykonane z mikrofilmów znajdujących się w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie.

W CBDU możliwe jest wyszukiwanie druków wg kryteriów standardowo wykorzystywanych w opisach bibliograficznych (przejętych w znacznym stopniu z opisów Zawadzkiego), jak i mniej typowych, np. językowych, tematycznych i innych. Druki odnoszące się do tych samych faktów, a zwłaszcza będące (prawdopodobnie lub na pewno) przekładami innych obecnych w bibliotece tekstów, zostały ze sobą połączone linkami. W wypadku dokumentów będących prawdopodobnie tłumaczeniami tekstów niezachowanych (lub nieznanych twórcom biblioteki) podano informacje o języku źródłowym przekładu. Część druków została dodatkowo opatrzona komentarzami historycznymi dotyczącymi faktów i osób, o których mowa w danym dokumencie, komentarzami historyczno-medialnymi czy historyczno-językowymi. Do większości druków polskojęzycznych i do wielu niemieckojęzycznych dołączono słowniczki objaśniające znaczenie nieużywanych dziś wyrazów czy związków frazeologicznych (objaśnienia podawane są odpowiednio we współczesnej polszczyźnie i niemczyźnie). Do niektórych tekstów polskich dołączono także słowniczki zawartych w nich wyrażeń łacińskich.

Dalsze informacje: przejdź do szczegółowego opisu na stronie źródła danych

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]