Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Repozytorium Cyfrowe Politechniki Bydgoskiej

Adres WWW: https://dlibra.pbs.edu.pl/
Dostępna on-line od dnia: 2011-03-01
Instytucja koordynująca: Biblioteka Główna Politechniki Bydgoskiej
Kontakt: https://dlibra.pbs.edu.pl/contact
Lokalizacja: Bydgoszcz

Od 2011 roku Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy tworzy Repozytorium Cyfrowe. Jest ono częścią projektu realizowanego przez Dział Współpracy z Gospodarką UTP.

Celem Repozytorium jest upowszechnianie dorobku naukowego oraz badań prowadzonych na Uczelni. Publikacje naukowe UTP, wzbogacone o metadane (opis bibliograficzny, słowa kluczowe, prawa i in.), digitalizuje się i udostępnia zgodnie z wymogami prawa autorskiego. Zakres udostępniania dokumentu określa licencja.

W naszym działaniu zmierzamy do autoarchiwizacji bieżącego dorobku naukowego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego.

Oferta jest skierowana do środowiska naukowego, podmiotów gospodarczych naszego regionu oraz wszystkich zainteresowanych.

Dalsze informacje: przejdź do szczegółowego opisu na stronie źródła danych

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]