Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Cyfrowe Dziedzictwo Kulturowe

Adres WWW: http://www.kultura.malopolska.pl/search?from=clearsearch
Dostępna on-line od dnia: 2014-03-31
Instytucja koordynująca: Muzeum Narodowe w Krakowie
Kontakt: http://www.kultura.malopolska.pl/contact
Lokalizacja: Kraków

Platforma digitalizacji zbiorów muzealnych w regionie Małopolski

Głównym celem projektu „Cyfrowe Dziedzictwo Kulturowe – stworzenie platformy digitalizacji zbiorów muzealnych w regionie Małopolski” jest zwiększenie dostępu on-line do zbiorów muzealnych poprzez stworzenie wspólnej strony internetowej siedmiu ważnych instytucji kultury z regionu Małopolski. Zbudowanie trwałej sieci współpracy między uczestnikami projektu posłuży ochronie i popularyzacji dóbr kultury przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

Wspólna strona wszystkich uczestników projektu wykorzystuje jeden program bazodanowy służący opracowaniu małopolskich kolekcji i ujednolicone standardy opisów zabytków. Proces digitalizacji prowadzony metodą fotografowania, skanowania i mikrofilmowania najcenniejszych zasobów kultury wzbogacił wspólną internetową bazę danych zawierającą podstawowe oraz popularnonaukowe informacje o wybranych obiektach z kolekcji. Do digitalizacji został wykorzystany profesjonalny sprzęt, zakupiony w ramach projektu, który zapewnił wymaganą wysoką jakość obrazu cyfrowego, jego archiwizację i zabezpieczenie.

Dalsze informacje: przejdź do szczegółowego opisu na stronie źródła danych

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]