Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Łódzkiego

Adres WWW: http://bcul.lib.uni.lodz.pl/
Dostępna on-line od dnia: 2008-04-01
Instytucja koordynująca: Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego
Kontakt: https://bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra/contact
Lokalizacja: Łódź

Biblioteka Cyfrowa UŁ została udostępniona czytelnikom 1 kwietnia 2008 roku. Jest to inicjatywa podjęta i realizowana przez Bibliotekę Uniwersytetu Łódzkiego, w oparciu o własne zbiory biblioteczne, zgodnie z obowiązującym prawem autorskim. Założeniem Biblioteki Cyfrowej UŁ jest stworzenie dostępu do następujących rodzajów zasobów:

– czasopisma z XIX i początków XX wieku,

– czasopisma regionalne „drugiego obiegu”,

– wybrane cenne egzemplarze z kolekcji specjalnych: muzykalia, zbiory ikonograficzne, zbiory kartograficzne, stare druki.

Celem projektu jest rozszerzenie i ułatwienie dostępu do zbiorów bibliotecznych i ich popularyzacja przy jednoczesnej ochronie materiałów oryginalnych. Cyfryzacja zasobów bibliotecznych jest narzędziem pozwalającym bibliotekom na unowocześnienie i rozszerzenie zakresu swojej oferty dla czytelników, a tym samym na aktywne włączenie się w proces budowy społeczeństwa wiedzy. W swoim założeniu Biblioteka Cyfrowa UŁ służyć ma wszystkim czytelnikom zainteresowanym prezentowanymi w niej publikacjami.

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Łódzkiego wykorzystuje oprogramowanie dLibra – opracowane i rozwijane przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe.

Dalsze informacje: przejdź do szczegółowego opisu na stronie źródła danych

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]