Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Rolnicza Biblioteka Cyfrowa

Adres WWW: http://mars.cbr.edu.pl:8080/dlibra/
Dostępna on-line od dnia: 2010-02-02
Instytucja koordynująca: Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego
Kontakt: https://mars.cbr.edu.pl:8443/dlibra/contact
Lokalizacja: Warszawa

Rolniczą Bibliotekę Cyfrową tworzy Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie wraz z Oddziałem w Puławach. Głównym założeniem Rolniczej Biblioteki Cyfrowej (RBC) jest stworzenie nieograniczonego internetowego dostępu do jej zasobów nie chronionych prawem autorskim (głównie starych druków, publikacji XIX–wiecznych i z początku XX wieku).

Księgozbiór biblioteki zawiera wydawnictwa z dziedziny nauk rolniczych, ogrodnictwa, medycyny weterynaryjnej, zootechniki, leśnictwa oraz nauk pokrewnych. Umieszczone w RBC wersje cyfrowe publikacji są pełnymi tekstami, mającymi swoje pełne opisy bibliograficzne w katalogu bibliotecznym. Rolnicza Biblioteka Cyfrowa może służyć przede wszystkim kadrze naukowej i studentom nauk przyrodniczych. Głównymi kryteriami umieszczania dokumentów w RBC jest ich przydatność w pracy naukowej oraz ochrona i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym polskiej wsi.

Rolnicza Biblioteka Cyfrowa wykorzystuje oprogramowanie dLibra, opracowanie i rozwijane przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]