Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych (RCIN)

Adres WWW: https://rcin.org.pl/dlibra
Dostępna on-line od dnia: 2008-07-24
Instytucja koordynująca: Instytut Matematyczny PAN
Partnerzy: zobacz listę
Kontakt: https://rcin.org.pl/dlibra/contact
Lokalizacja: Warszawa

Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych (RCIN) powstało i jest rozwijane głównie w wyniku realizacji dwóch projektów pozyskanych i realizowanych wspólnie przez grupę polskich instytutów naukowych:

  •  RCIN – głównym założeniem projektu było utworzenie ponadregionalnego i multidyscyplinarnego Repozytorium Cyfrowego złożonego ze zdigitalizowanych materiałów archiwalnych, publikacji naukowych, dokumentacji badań oraz piśmienniczego dziedzictwa kulturowego wyselekcjonowanych ze zbiorów 16 polskich instytutów naukowych oraz ich bibliotek tworzących Konsorcjum Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych ;
  • OZwRCIN – projekt stawia przed sobą kilka celów bezpośrednich, które można sprowadzić do ogólnego stwierdzenia mówiącego o udostępnianiu, archiwizowaniu i rozpowszechnianiu informacji sektora publicznego pochodzących ze zgromadzonych przez 16 Partnerów – Instytutów naukowych – zasobów nauki. W szczególności udostępnienie w sieci Internet nowych pozycji, zawierających treści i dane naukowe, opatrzonych kompletem metadanych, które dotychczas udostępniane były tylko wyjątkowo nielicznej grupie badaczy odwiedzających siedziby Partnerów. Obiekty te dokumentują dotychczasowe kierunki rozwoju dyscyplin, które uprawiają Partnerzy oraz służą dalszemu rozwojowi badań.

Dalsze informacje: przejdź do szczegółowego opisu na stronie źródła danych

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]