Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >
15 stycznia 2019

Kwestie prawne

Federacja Bibliotek Cyfrowych pełni m.in. rolę serwisu ułatwiającego odnalezienie zasobów (publikacji) cyfrowych dostępnych poprzez Internet w polskich rozproszonych bibliotekach cyfrowych, nie pełni natomiast roli platformy do publikowania tych zasobów. W związku z tym IChB PAN PCSS (instytucja odpowiedzialna za FBC) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za materiały publikowane w bibliotekach cyfrowych dostępnych poprzez Federację Bibliotek Cyfrowych. Każdy z dostawców obiektów przyłączonych do FBC jest prowadzony przez instytucję lub kilka instytucji posiadających osobowość prawną i te właśnie instytucje odpowiadają za legalność udostępnianych materiałów. W szczególności chodzi tu o kwestie związane z prawami autorskimi i pokrewnymi.

Jeżeli zauważycie Państwo wśród zasobów dostępnych poprzez FBC materiały, których publiczne udostępnianie przez Internet powoduje łamanie prawa (w szczególności autorskiego) sugerujemy:

  • Kontakt z instytucją publikującą te materiały – być może ich udostępnienie w internecie odbywa się np. na mocy specjalnego porozumienia czy umowy pomiędzy instytucją udostępniającą materiały, a właścicielem praw autorskich majątkowych do tych materiałów, lub też konkretna publikacja została udostępniona publicznie przez pomyłkę.
  • Kontakt z instytucją/osobą posiadającą majątkowe prawa autorskie do publikowanych materiałów – jeżeli doszło do złamania prawa autorskiego, z pewnością instytucja lub osoba posiadająca takie prawo do publikowanych zasobów podejmie działania konieczne do doprowadzenia do publikacji materiałów w internecie zgodnie z prawem (lub do usunięcia opublikowanych materiałów).
  • Kontakt z odpowiednimi organami ścigania – jeżeli kontakt z instytucją publikującą lub właścicielem praw autorskich (w przypadku łamania tychże praw) okaże się niemożliwy lub jego efekt będzie dla Państwa niedostateczny, kontakt z odpowiednimi organami ścigania powinien doprowadzić do usunięcia umieszczonych niezgodnie z prawem materiałów z danej biblioteki cyfrowej, a co za tym idzie, również z FBC.

Prosimy ponadto o powiadomienie obsługi serwisu FBC o zaistniałej sytuacji.

Dodatkowo zachęcamy do przejrzenia/zadawania pytań związanych z prawnymi aspektami bibliotek cyfrowych w serwisie FBC Pytania i odpowiedzi.