Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Cyfrowe Archiwum Pamiątek

Adres WWW:
Dostępna on-line od dnia:
Instytucja koordynująca:
Lokalizacja:

Celem Cyfrowego Archiwum Pamiątek strony jest umożliwienie szerokiego udostępniania w internecie swoich zdigitalizowanych pamiątek. Treść tego archiwum powstaje przede wszystkim podczas publicznych akcji digitalizacyjnych, a samo archiwum powstało pierwotnie na potrzeby kampanii Europeana 1989, realizowanej w wielu krajach Europy (między innymi Polsce w czerwcu 2013 roku).

Europeana 1989 dokumentuje przemiany, które miały miejsce w Polsce i krajach byłego bloku wschodniego. Projekt ma na celu stworzenie żywego i pełnego obrazu rewolucyjnych wydarzeń mających miejsce w 1989 roku w Europie. Poprzez gromadzenie opowiadań, zdjęć, filmów oraz nagrań dźwiękowych z każdego kraju zaangażowanego w przemiany 1989 roku stworzone zostanie archiwum cyfrowych pamiątek z tamtego czasu. Osobiste historie, wspomnienia i doświadczenia mogą pomóc innym lepiej zrozumieć proces zmian oraz pozwolą pokazać tamte wydarzenia z innej perspektywy.

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]