Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Adres WWW: https://bc.uws.edu.pl/
Dostępna on-line od dnia: 2019-10-04
Instytucja koordynująca: Biblioteka Główna Uniwersytetu w Siedlcach
Kontakt: https://bc.uws.edu.pl/contact
Lokalizacja: Siedlce

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu w Siedlcach jest projektem tworzenia cyfrowych kolekcji piśmiennictwa w oparciu o własne zbiory biblioteczne.

Celem projektu jest:

  • ochrona i zabezpieczenie najcenniejszych zbiorów,
  • rozwój bibliotecznych zasobów cyfrowych,
  • rozszerzenie i ułatwienie dostępu do zbiorów bibliotecznych szerokiemu gronu użytkowników,
  • tworzenie polskich zasobów edukacyjnych i kulturalnych Internetu,
  • wspieranie rozwoju potencjału badawczego szkół wyższych,
  • pomoc w nowoczesnym procesie kształcenia.

Dalsze informacje: przejdź do szczegółowego opisu na stronie źródła danych

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]