Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Cyfrowa

Adres WWW: http://wmbc.olsztyn.pl/dlibra
Dostępna on-line od dnia: 2015-02-12
Instytucja koordynująca: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie
Kontakt: https://wmbc.olsztyn.pl/dlibra/contact
Lokalizacja: Olsztyn

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Cyfrowa umożliwia dostęp przez Internet do książek, czasopism, fotografii, pocztówek, map, druków ulotnych, zarówno publikacji tematycznie związanych z regionem Warmii i Mazur, jak i pozaregionalnych. Są to materiały współczesne oraz cenne zbiory historyczne, których wydanie sięga XVI wieku. Obecnie WMBC prezentuje zasoby Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie, w przyszłości będzie również platformą udostępniającą publikacje innych regionalnych bibliotek i ośrodków.

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]