Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Biblioteka Cyfrowa Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu

Adres WWW: http://cyfrowa.biblioteka.zamosc.pl/dlibra
Dostępna on-line od dnia: 22.09.2014
Instytucja koordynująca: Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu
Kontakt: https://10.60.7.12/dlibra/contact
Lokalizacja: Zamość

Biblioteka Cyfrowa Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego utworzona została w ramach projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna, który był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego za lata 2007-2013. Zasób biblioteki tworzą publikacje z Księgozbioru klemensowskiego rodziny Zamoyskich. Są to starodruki XVI w. , XVII w. , XVIII w. Stanowią one cenny zbiór dziedzictwa narodowego, związany z biblioteką Akademii Zamojskiej oraz Biblioteką Ordynacji Zamojskiej, który odegrał ważną rolę w ciągłości gromadzenia zbiorów bibliotecznych w rodzinie Zamoyskich. Ponadto zasób  tworzony jest także w oparciu o dokumenty regionalne; książki, czasopisma, dokumenty życia społecznego. Aktualnie Bibliotekę Cyfrową Książnicy Zamojskiej tworzy sześć kolekcji tematycznych: Księgozbiór Rodziny Zamoyskich, Wydawnictwa Drukarni Zamojskiej, Dziedzictwo regionu, Podominikański Księgozbiór
z Krasnobrodu, 700 lat Lublina i Kolekcje tematyczne.

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]