Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Biblioteka Cyfrowa KUL

Adres WWW: http://dlibra.kul.pl/
Dostępna on-line od dnia: 2011-06-27
Instytucja koordynująca: Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Kontakt: https://dlibra.kul.pl/dlibra/contact
Lokalizacja: Lublin

Biblioteka Cyfrowa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II powstała pod koniec 2010 r. jako Czytelnia Wirtualna. Od 2014 r. funkcjonuje już jako Biblioteka Cyfrowa. Oparta jest na oprogramowaniu dLibra 5.8.0

Serwis ma umożliwić dostęp do książek i czasopism zgromadzonych w zbiorach Biblioteki KUL oraz artykułów naukowych i dydaktycznych pracowników KUL. Znajdą się tu również zbiory specjalne Biblioteki starodruki, rękopisy, grafika i kartografia).

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]