Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Adres WWW: http://dlibra.bg.uwm.edu.pl/dlibra
Dostępna on-line od dnia: 2009-02-01
Instytucja koordynująca: Biblioteka Uniwersytecka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Kontakt: https://dlibra.bg.uwm.edu.pl/dlibra/contact
Lokalizacja: Olsztyn

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego udostępnia publikacje dotyczące dziejów regionu, historii nauk matematyczno-przyrodniczych oraz materiały dydaktyczne i wydawnictwa UWM.

Celem projektu jest stworzenie akademickiego repozytorium zasobów cyfrowych przydatnych w realizacji badań naukowych i prac dydaktycznych oraz dostarczenie materiałów wszystkim zainteresowanym użytkownikom.

Digitalizacja i publikacja cyfrowych wersji dokumentów pozwoli na ochronę cennych zbiorów, a jednocześnie umożliwi ich popularyzację.

Dalsze informacje: przejdź do szczegółowego opisu na stronie źródła danych

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]