Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >
21 marca 2016

Otwarte dane FBC – API

Część funkcjonalności serwisu FBC może być wykorzystana w zewnętrznych aplikacjach. W tym celu udostępnione są specjalne interfejsy wykorzystujące powszechnie używane standardy komunikacyjne (HTTPXML). Korzystanie z interfejsu komunikacyjnego serwisu FBC nie wymaga uiszczenia opłat i nie jest obecnie ograniczone pod żadnym względem.

Obecnie FBC udostępnia nastepujące funkcje zewnętrznym aplikacjom:

Ponadto Federacja Bibliotek Cyfrowych posiada interfejs OAI-PMH, poprzez który może udostępniać wybranym podmiotom dane gromadzone z polskich instytucji nauki i kultury. Interfejs ten rozszerzony jest w stosunku do standardowej definicji o wsparcie dla dynamicznych zbiorów w sposób opisany w tej publikacji.

Pracujemy też nad udostępnieniem danych z FBC w postaci Linked Open Data.

W razie problemów, pytań lub sugestii prosimy o kontakt.