Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Śląska Biblioteka Cyfrowa

Adres WWW: http://www.sbc.org.pl/
Dostępna on-line od dnia: 2006-08-01
Instytucja koordynująca: Biblioteka Śląska
Kontakt: http://www.sbc.org.pl/dlibra/contact
Lokalizacja: Katowice

Śląska Biblioteka Cyfrowa została utworzona na mocy porozumienia pomiędzy Biblioteką Śląską a Uniwersytetem Śląskim w dniu 20 lipca 2006 r.

Celem działania ŚBC jest prezentacja w internecie kulturowego dziedzictwa Śląska w jego historycznej i współczesnej różnorodności, publikowanie naukowego dorobku regionu oraz wspieranie działalności dydaktycznej i edukacyjnej.

Koordynatorem prac związanych z utworzeniem ŚBC jest Biblioteka Śląska, która utrzymuje także jej platformę sprzętową i programową.

Zasób publikowany w ŚBC jest dostępny wszystkim niekomercyjnym użytkownikom internetu nieodpłatnie.

Każdy z Uczestników ŚBC zachowuje prawa do cyfrowej publikacji i decyduje np. o okresie jej udostępniania.

ŚBC jest włączona w krajowy system bibliotek cyfrowych dzięki czemu za jej pośrednictwem można dotrzeć bezpośrednio do publikacji umieszczonych w innych regionalnych bibliotekach cyfrowych.

Dalsze informacje: przejdź do szczegółowego opisu na stronie źródła danych

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]