Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Biblioteka Cyfrowa Informatyki - BC PTI

Adres WWW: http://informatyka.locloud.pl/
Dostępna on-line od dnia: 2016-02-11
Instytucja koordynująca: Polskie Towarzystwo Informatyczne
Kontakt: http://informatyka.locloud.pl/about
Lokalizacja: Warszawa

Biblioteka cyfrowa PTI gromadzi zbiory związane z historią polskiej informatyki.

Dalsze informacje: przejdź do szczegółowego opisu na stronie źródła danych

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]