Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Mediateka CLZ - multimedialne archiwum historii mówionej miasta i regionu

Adres WWW: www.centrumzamenhofa.pl/mediateka
Dostępna on-line od dnia: 15.12.2016
Instytucja koordynująca: Białostocki Ośrodek Kultury
Partnerzy: zobacz listę
Kontakt: http://www.centrumzamenhofa.pl/p,96,kontakt
Lokalizacja: Białystok

e-Mediateka CLZ 
/2000 zdjęć i 108 godzin nagrań dostępnych w Internecie 

Głównym celem projektu e-Mediateka CLZ jest profesjonalne opracowanie i udostępnienie w Internecie ponad dwóch tysięcy obiektów cyfrowych z dotychczasowych zasobów naszego multimedialnego archiwum. Będą to skany fotografii i dokumentów oraz nagrania audio-wideo, dotyczące historii Białegostoku i Podlasia od końca XIX wieku do czasów współczesnych. Ważnym elementem tego repozytorium historii mówionej będzie pierwsza w Internecie kolekcja nagrań, w których przedstawiona zostanie historia i znaczenie ruchu esperanckiego w Białymstoku. To jeden ze sposobów, w jaki chcemy uczcić Rok Ludwika Zamenhofa, ogłoszony na całym świecie przez UNESCO w 2017 roku w związku z setną rocznicą śmierci twórcy języka esperanto.

Bardziej dostępna

W pierwszej kolejności w ramach projektu e-Mediateka CLZ powstanie nowe stanowisko w pracowni digitalizacji w naszej siedzibie w Białymstoku. Nowoczesne, wyposażone w profesjonalny sprzęt komputerowy i digitalizacyjny znacząco przyczyni się do podniesienia jakości opracowania udostępnianego przez nas zasobu. Ponadto pracownia zostanie wyposażona w mobilny sprzęt do reprodukcji fotograficznej, dzięki czemu zyskamy możliwość digitalizacji obiektów przestrzennych, takich jak rzeźby, puchary czy medale, które często znajdują się w domowych zbiorach świadków historii.

Projekt pozwoli również w lepszy sposób skatalogować i opisać zasób, którym dysponujemy. Korzystamy ze standardów, opracowanych przez tak doświadczone w obszarze digitalizacji, archiwistyki cyfrowej i historii mówionej centra jak Ośrodek Karta, Biblioteka Narodowa, Podlaska Biblioteka Cyfrowa, czy projekt Europeana. Udostępniając zbiory zastosujemy standardy, które zapewniają dostęp osobom z niepełnosprawnościami (m.in. WCAG 2.0 – Web Content Accessibility Guidelines).

Projekt e-Mediateka CLZ obejmie 80 wywiadów (ponad 108 godzin) – rozmów ze świadkami historii z Mediateki CLZ, przede wszystkim ze ścieżek „Bojary”, „Najstarsi białostoczanie” oraz „Białostoccy esperantyści”. Do tych nagrań powstaną specjalne opisy ułatwiające odbiór osobom niewidomym (audiodeskrypcja) oraz napisy w języku polskim i angielskim, które przydadzą się zarówno osobom niedosłyszącym, jak i obcokrajowcom.

Druga grupa materiałów to ponad 2000 obiektów ikonograficznych: archiwalnych zdjęć, w tym najstarszych z naszej kolekcji, z II połowy XIX wieku oraz skanów dokumentów z rodzinnych archiwów białostoczan. Po raz pierwszy tak duży zbiór materiałów wizualnych z Mediateki CLZ zostanie udostępniony szerokiemu gronu odbiorców! Wszystkie będzie można oglądać w Internecie, uzupełniając w ten sposób historie opowiadane w wywiadach, ale też dostarczając materiału poznawczego dla wszystkich zainteresowanych przeszłością miasta.

Opisy fotografii i dokumentów zostaną uzupełnione o tzw. teksty alternatywne (dla osób niewidomych), słowa kluczowe, informacje o prawach autorskich i dostępności. Wszystkie te działania są niezbędne do tego, aby w pełni udał się najważniejszy etap zadania – udostępnienie Mediateki CLZ szerokim kręgom odbiorców o zróżnicowanych potrzebach i wymaganiach.

Bez granic

Jednym z priorytetów tego projektu jest to, aby o historii białostoczan i Białegostoku pamiętano nie tylko w mieście. Dlatego w ramach współpracy z naszymi partnerami zasoby zostaną udostępnione także na stronach internetowych Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej i Ośrodka KARTA oraz na stronie www.europeana.eu – największej europejskiej platformie internetowej służącej do dzielenia się zasobami przez instytucje kultury.

W grudniu 2016 roku ruszy nowa odsłona strony internetowej Mediateki CLZ, na której sukcesywnie będziemy umieszczać opracowane materiały. Witryna będzie wyposażona w zaawansowaną wyszukiwarkę, dzięki której każdy łatwo znajdzie i pobierze poszukiwane materiały. Oczywiście strona będzie spełniała standard WCAG 2.0 – będzie dostępna na wszystkich urządzeniach oraz dla osób niepełnosprawnych.

Aby ułatwić, a zarazem zachęcić do korzystania z udostępnionych przez nas zasobów jak najszersze grono użytkowników przygotujemy i udostępnimy za darmo konspekty zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem zasobów Mediateki CLZ oraz gry i aplikacje, które w przyjazny sposób przybliżą historię Białegostoku.

Projekt e-Mediateka CLZ to niezwykle ważny krok w rozwoju Mediateki CLZ.

e-Mediateka CLZ to:

  • ponad 100 godzin nagrań w pełnym dostępie
  • ponad 2000 fotografii i dokumentów w pełnym dostępie
  • nowa platforma internetowa
  • zaawansowana wyszukiwarka
  • konspekty zajęć
  • gry edukacyjne

Partnerzy projektu:

logo Ośrodka KARTA i Ksiąznicy Podlaskiej

 

Patroni medialni projektu:

loga Kuriera Porannego, Bialystokonline.pl, Radia Akadera, TVP3 Białystok, Histmag.org

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

logo MKiDN

Dalsze informacje: przejdź do szczegółowego opisu na stronie źródła danych

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]