Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Biblioteka Cyfrowa Akademii Policji w Szczytnie

Adres WWW: https://dlibra.wspol.edu.pl:8443/
Dostępna on-line od dnia: 2015-12-01
Instytucja koordynująca: Biblioteka Akademii Policji w Szczytnie
Kontakt: https://dlibra.wspol.edu.pl:8443/dlibra/contact
Lokalizacja: Szczytno

Biblioteka Cyfrowa Akademii Policji w Szczytnie

Biblioteka Cyfrowa Akademii Policji w Szczytnie ma na celu udostępnianie zasobów cyfrowych przydatnych w realizacji badań naukowych i prac dydaktycznych.  Drugim, ważnym celem jest digitalizacja unikatowych pozycji. Pozwala to chronić zbiory biblioteczne zagrożone degradacją. Jednocześnie umożliwia dostęp do nich szerszemu gronu odbiorców.

Biblioteka Cyfrowa APwSz udostępnia głównie wydawnictwa zwarte i czasopisma powstałe przed 1945 r. o tematyce policyjno-prawniczej. Cieszą się one dużym zainteresowaniem czytelników z całej Polski gdyż są rzadko dostępne w innych bibliotekach.

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]