Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

Adres WWW: http://www.dbc.wroc.pl
Dostępna on-line od dnia: 2004-11-01
Instytucja koordynująca: Politechnika Wrocławska
Partnerzy: zobacz listę
Lokalizacja: Wrocław

Prace zmierzające do powstania zasobu cyfrowego w Bibliotece Głównej Politechniki Wrocławskiej rozpoczęto w 2002 roku. Głównym celem digitalizacji zbiorów było umożliwienie wyszukiwania, przeglądania i udostępniania zasobów bibliotecznych drogą elektroniczną. W bibliotece cyfrowej zgromadzono zdigitalizowane materiały naukowo-badawcze i dydaktyczne przeznaczone głównie dla pracowników i studentów Politechniki Wrocławskiej, z których dzięki sieciowemu rozpowszechnianiu mogą korzystać wszyscy użytkownicy Internetu. Prezentowane repozytorium stanowią: skrypty, podręczniki, monografie, dysertacje oraz zbiory należące do Narodowego Zasobu Bibliotecznego.

Z inicjatywy Politechniki Wrocławskiej i Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (ZNiO) Biblioteka Cyfrowa Politechniki Wrocławskiej przekształciła się w Dolnośląską Bibliotekę Cyfrową (DBC), stając się środowiskową biblioteką otwartą na współpracę z bibliotekami w całym regionie. 20 grudnia 2006 roku powstało Konsorcjum Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej.

W DBC, gdzie przeważają książki, znajduje się różnorodny, interesujący i systematycznie powiększany zbiór cyfrowy. Publikacje tu zamieszczane mają uregulowany status prawny. Przed rozpoczęciem archiwizacji niezbędne jest uzyskanie pisemnej zgody autora na zwielokrotnienie utworu techniką cyfrową oraz umieszczenie go w Internecie.

Dalsze informacje: przejdź do szczegółowego opisu na stronie źródła danych

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]