Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

PAUart Katalog zbiorów artystycznych i naukowych Polskiej Akademii Umiejętności

Adres WWW: http://www.pauart.pl
Dostępna on-line od dnia: 2014
Instytucja koordynująca: Polska Akademia Umiejętności
Kontakt: http://pauart.pl/app/content/contact
Lokalizacja: Kraków

Poprzez Katalog PAUart udostępniane są ikonograficzne zbiory artystyczne i naukowe będące własnością Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk. Począwszy od 2014 roku, sukcesywną digitalizacją i naukowym opracowaniem objęte zostały zbiory graficzne z Gabinetu Rycin i fotografie ze Zbiorów Specjalnych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie oraz fotografie z Fototeki Lanckorońskich PAU i Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie. W perspektywie długofalowej projekt zakłada digitalizację całości zbiorów, których liczba szacowana jest obecnie na około 240 tys. oraz udostępnianie eksponatów z kolekcji artystycznej Biblioteki Polskiej w Paryżu.

Dalsze informacje: przejdź do szczegółowego opisu na stronie źródła danych

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]