Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Archiwum Filmowe PWSFTViT w Łodzi

Adres WWW: www.etiudy.filmschool.lodz.pl
Dostępna on-line od dnia: 1917-10-19
Instytucja koordynująca: Fundacja Rozwoju Szkoły Filmowej
Partnerzy: zobacz listę
Kontakt: www.filmpolski.pl/archiwum
Lokalizacja: Łódź

Archiwum Szkoły Filmowej w Łodzi zawiera zbiór ponad pięciu tysięcy etiud filmowych realizowanych od roku 1949 przez studentów Szkoły Filmowej. Znajdują się wśród nich pierwsze filmy wybitnych światowych twórców: Andrzeja Wajdy, Romana Polańskiego, Jerzego Skolimowskiego, Krzysztofa Zanussiego i Krzysztofa Kieślowskiego. Planujemy udostępnienie całego zbioru Archiwum. Ze względu na szczególną wartość historyczną rozpoczynamy od etiud dokumentalnych. Każdy z filmów posiada pełną metrykę zawierającą nazwiska twórców i dane techniczne wraz z opisem skróconym i sekwencyjnym w języku polskim i angielskim. Nasza strona internetowa skierowana jest dla wszystkich miłośników kina oraz profesjonalistów – filmowców i badaczy kultury filmowej.

Dalsze informacje: przejdź do szczegółowego opisu na stronie źródła danych

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]