Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Żydowski Instytut Historyczny

Adres WWW: http://library.jhi.pl/F?RN=845328539
Dostępna on-line od dnia:
Instytucja koordynująca: Żydowski Instytut Historyczny
Kontakt: http://www.jhi.pl/instytut/kontakt
Lokalizacja: Warszawa

W Archiwum ŻIH zgromadzono największy w Polsce zbiór dokumentów dotyczących historii Żydów polskich, w szczególności okresu II wojny światowej i powojennych losów ocalałych z Zagłady. Najstarszymi archiwaliami są XVII-wieczne dokumenty żydowskich gmin ze Lwowa, Poznania, Trok oraz Żółkwi. Archiwum ŻIH przechowuje również bogate zespoły przedwojennej dokumentacji gmin żydowskich w Krakowie, Wrocławiu, a także z terenów Śląska.

Dalsze informacje: przejdź do szczegółowego opisu na stronie źródła danych

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]